Enhanced SIM for E2AP v1 for TS UC 48/3648/1
authorRon Shacham <rshacham@research.att.com>
Fri, 8 May 2020 19:13:19 +0000 (15:13 -0400)
committerRon Shacham <rshacham@research.att.com>
Fri, 8 May 2020 19:13:19 +0000 (15:13 -0400)
Issue-ID: SIM-18

Signed-off-by: Ron Shacham <rshacham@research.att.com>
Change-Id: I004901af3f1526f6c85400a5f6d564d5ea051501

551 files changed:
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ANY.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ANY.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/BIT_STRING.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/BIT_STRING.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/BIT_STRING_oer.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CUUPMeasurement-Container.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CUUPMeasurement-Container.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Cause.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Cause.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseMisc.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseMisc.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseProtocol.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseProtocol.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseRIC.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseRIC.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseRICservice.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseRICservice.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseTransport.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseTransport.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CellResourceReportListItem.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CellResourceReportListItem.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Criticality.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Criticality.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics-IE-Item.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics-IE-Item.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics-IE-List.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics-IE-List.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2AP-PDU.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2AP-PDU.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-ActionDefinition.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-ActionDefinition.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-EventTriggerDefinition-Format1.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-EventTriggerDefinition-Format1.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-EventTriggerDefinition.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-EventTriggerDefinition.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationHeader-Format1.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationHeader-Format1.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationHeader.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationHeader.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationMessage-Format1.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationMessage-Format1.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationMessage.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationMessage.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-RANfunction-Description.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-RANfunction-Description.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupFailure.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupFailure.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupRequest.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupRequest.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupRequest.h~ [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupResponse.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupResponse.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ENB-ID-Choice.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ENB-ID-Choice.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ENB-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ENB-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ENGNB-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ENGNB-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/EPC-CUUP-PM-Format.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/EPC-CUUP-PM-Format.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/EPC-DU-PM-Container.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/EPC-DU-PM-Container.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ErrorIndication.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ErrorIndication.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/FGC-CUUP-PM-Format.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/FGC-CUUP-PM-Format.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/FGC-DU-PM-Container.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/FGC-DU-PM-Container.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/FQIPERSlicesPerPlmnListItem.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/FQIPERSlicesPerPlmnListItem.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/FQIPERSlicesPerPlmnPerCellListItem.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/FQIPERSlicesPerPlmnPerCellListItem.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GNB-CU-CP-Name.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GNB-CU-CP-Name.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GNB-CU-UP-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GNB-CU-UP-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GNB-CU-UP-Name.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GNB-CU-UP-Name.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GNB-DU-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GNB-DU-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GNB-DU-Name.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GNB-DU-Name.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GNB-ID-Choice.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GNB-ID-Choice.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalE2node-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalE2node-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalE2node-eNB-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalE2node-eNB-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalE2node-en-gNB-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalE2node-en-gNB-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalE2node-gNB-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalE2node-gNB-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalE2node-ng-eNB-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalE2node-ng-eNB-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalENB-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalENB-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalKPMnode-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalKPMnode-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalKPMnode-eNB-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalKPMnode-eNB-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalKPMnode-en-gNB-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalKPMnode-en-gNB-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalKPMnode-gNB-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalKPMnode-gNB-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalKPMnode-ng-eNB-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalKPMnode-ng-eNB-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalRIC-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalRIC-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalenGNB-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalenGNB-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalgNB-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalgNB-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalngeNB-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/GlobalngeNB-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/INTEGER.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/INTEGER.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/INTEGER_oer.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/InitiatingMessage.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/InitiatingMessage.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Makefile.am.asn1convert [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Makefile.am.libasncodec [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/NI-Type.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/NI-Type.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/NRCGI.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/NRCGI.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/NRCellIdentity.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/NRCellIdentity.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/NativeEnumerated.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/NativeEnumerated.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/NativeEnumerated_oer.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/NativeInteger.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/NativeInteger.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/NativeInteger_oer.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/OCTET_STRING.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/OCTET_STRING.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/OCTET_STRING_oer.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/OCUCP-PF-Container.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/OCUCP-PF-Container.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/OCUUP-PF-Container.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/OCUUP-PF-Container.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ODU-PF-Container.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ODU-PF-Container.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/OPEN_TYPE.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/OPEN_TYPE.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/OPEN_TYPE_oer.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/PF-Container.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/PF-Container.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/PF-ContainerListItem.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/PF-ContainerListItem.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/PLMN-Identity.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/PLMN-Identity.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/PM-Containers-List.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/PM-Containers-List.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/PerQCIReportListItem.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/PerQCIReportListItem.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/PerQCIReportListItemFormat.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/PerQCIReportListItemFormat.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/PlmnID-List.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/PlmnID-List.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Presence.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Presence.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/PrintableString.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/PrintableString.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProcedureCode.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProcedureCode.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProtocolIE-Container.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProtocolIE-Container.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProtocolIE-ContainerList.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProtocolIE-ContainerList.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProtocolIE-ContainerPair.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProtocolIE-ContainerPair.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProtocolIE-ContainerPairList.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProtocolIE-ContainerPairList.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProtocolIE-Field.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProtocolIE-Field.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProtocolIE-FieldPair.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProtocolIE-FieldPair.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProtocolIE-ID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProtocolIE-ID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProtocolIE-SingleContainer.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ProtocolIE-SingleContainer.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RAN-Container.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RAN-Container.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANcallProcess-ID-string.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANcallProcess-ID-string.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunction-Item.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunction-Item.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunction-Name.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunction-Name.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunctionDefinition.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunctionDefinition.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunctionID-Item.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunctionID-Item.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunctionID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunctionID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunctionIDcause-Item.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunctionIDcause-Item.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunctionRevision.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunctionRevision.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunctions-List.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunctions-List.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunctionsID-List.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunctionsID-List.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunctionsIDcause-List.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RANfunctionsIDcause-List.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RIC-EventTriggerStyle-List.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RIC-EventTriggerStyle-List.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RIC-Format-Type.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RIC-Format-Type.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RIC-ReportStyle-List.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RIC-ReportStyle-List.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RIC-Style-Name.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RIC-Style-Name.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RIC-Style-Type.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RIC-Style-Type.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICaction-Admitted-Item.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICaction-Admitted-Item.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICaction-Admitted-List.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICaction-Admitted-List.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICaction-NotAdmitted-Item.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICaction-NotAdmitted-Item.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICaction-NotAdmitted-List.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICaction-NotAdmitted-List.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICaction-ToBeSetup-Item.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICaction-ToBeSetup-Item.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICactionDefinition.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICactionDefinition.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICactionID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICactionID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICactionType.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICactionType.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICactions-ToBeSetup-List.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICactions-ToBeSetup-List.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcallProcessID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcallProcessID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcontrolAckRequest.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcontrolAckRequest.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcontrolAcknowledge.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcontrolAcknowledge.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcontrolFailure.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcontrolFailure.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcontrolHeader.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcontrolHeader.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcontrolMessage.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcontrolMessage.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcontrolOutcome.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcontrolOutcome.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcontrolRequest.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcontrolRequest.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcontrolStatus.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICcontrolStatus.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICeventTriggerDefinition.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICeventTriggerDefinition.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICindication.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICindication.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICindicationHeader.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICindicationHeader.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICindicationMessage.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICindicationMessage.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICindicationSN.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICindicationSN.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICindicationType.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICindicationType.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICrequestID.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICrequestID.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICserviceQuery.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICserviceQuery.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICserviceUpdate.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICserviceUpdate.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICserviceUpdateAcknowledge.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICserviceUpdateAcknowledge.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICserviceUpdateFailure.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICserviceUpdateFailure.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubscriptionDeleteFailure.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubscriptionDeleteFailure.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubscriptionDeleteRequest.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubscriptionDeleteRequest.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubscriptionDeleteResponse.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubscriptionDeleteResponse.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubscriptionDetails.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubscriptionDetails.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubscriptionFailure.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubscriptionFailure.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubscriptionRequest.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubscriptionRequest.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubscriptionResponse.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubscriptionResponse.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubsequentAction.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubsequentAction.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubsequentActionType.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICsubsequentActionType.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICtimeToWait.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RICtimeToWait.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RT-Period-IE.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/RT-Period-IE.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ResetRequest.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ResetRequest.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ResetResponse.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ResetResponse.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/SNSSAI.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/SNSSAI.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ServedPlmnPerCellListItem.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ServedPlmnPerCellListItem.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/SlicePerPlmnPerCellListItem.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/SlicePerPlmnPerCellListItem.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/SliceToReportListItem.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/SliceToReportListItem.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/SuccessfulOutcome.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/SuccessfulOutcome.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/TimeToWait.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/TimeToWait.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Trigger-ConditionIE-Item.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Trigger-ConditionIE-Item.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/TriggeringMessage.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/TriggeringMessage.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/TypeOfError.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/TypeOfError.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/UnsuccessfulOutcome.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/UnsuccessfulOutcome.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_SEQUENCE_OF.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_SEQUENCE_OF.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_SET_OF.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_SET_OF.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_application.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_application.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_bit_data.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_bit_data.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_codecs.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_codecs_prim.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_codecs_prim.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_constant.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_internal.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_internal.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_ioc.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_random_fill.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_random_fill.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/asn_system.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ber_decoder.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ber_decoder.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ber_tlv_length.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ber_tlv_length.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ber_tlv_tag.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ber_tlv_tag.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/constr_CHOICE.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/constr_CHOICE.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/constr_CHOICE_oer.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/constr_SEQUENCE.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/constr_SEQUENCE.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/constr_SEQUENCE_OF.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/constr_SEQUENCE_OF.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/constr_SEQUENCE_oer.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/constr_SET_OF.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/constr_SET_OF.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/constr_SET_OF_oer.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/constr_TYPE.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/constr_TYPE.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/constraints.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/constraints.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/converter-example.mk [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/der_encoder.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/der_encoder.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/oer_decoder.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/oer_decoder.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/oer_encoder.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/oer_encoder.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/oer_support.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/oer_support.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/pdu_collection.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/per_decoder.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/per_decoder.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/per_encoder.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/per_encoder.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/per_opentype.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/per_opentype.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/per_support.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/per_support.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/xer_decoder.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/xer_decoder.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/xer_encoder.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/xer_encoder.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/xer_support.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/ASN1c/xer_support.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/CMakeLists.txt [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/README.md [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/build_e2sim [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/docker/Dockerfile [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/docker/container-tag.yaml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/docker/old/DockerFile_old [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/docker/old/Dockerfile [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/docker/old/Dockerfile_base [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/docker/old/configure_rmr [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/docker/old/empty.rt [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/docker/old/install_asn1c [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/docker/old/install_rmr [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/docker/old/local.rt [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/e2sim.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/encode_e2apv1.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/encode_e2apv1.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/encode_e2apv1_back.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/encode_kpm.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/encode_kpm.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/extras/ricsim.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/helm/README.md [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/helm/e2sim/Chart.yaml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/helm/e2sim/templates/_helpers.tpl [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/helm/e2sim/templates/bin/_e2sim-run.sh.tpl [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/helm/e2sim/templates/configmap-e2sim-bin.yaml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/helm/e2sim/templates/deployment.yaml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/helm/e2sim/values.yaml [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/helm/e2sim_install.sh [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/ricsim.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/asn.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/ber/codec.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/ber/common.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/ber/context.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/ber/length.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/ber/opentype.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/ber/tag.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/ber/tools.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/ber/visitor.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/buffer.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/chunked_allocator.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/constraints.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/elements.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/error_context.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/identifier.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/per/binary_integer.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/per/bstring.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/per/choice.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/per/codec.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/per/common.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/per/context.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/per/enumerated.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/per/integer.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/per/length.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/per/oid.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/per/ostring.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/per/sequence.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/per/sequence_of.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/per/visitor.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/per/whole_number.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/printer.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/type_defs.h [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/utility.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/value_traits.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/variant.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/asn/version.hpp [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/generated/E2AP-Constants.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/generated/E2AP-IEs.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/generated/E2AP-PDU-Contents.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/generated/E2AP-PDU-Descriptions.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/generated/X2AP-CommonDataTypes.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/generated/X2AP-Constants.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/generated/X2AP-Containers.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/generated/X2AP-IEs.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/generated/X2AP-PDU-Contents.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/generated/X2AP-PDU-Descriptions.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/lib/asn_e2ap.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/lib/asn_e2ap.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/lib/asn_e2ap_wrapper.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/lib/asn_x2ap.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/lib/asn_x2ap.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/lib/asn_x2ap_wrapper.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/ASN1/lib/e2ap_config.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/DEF/e2sim_defs.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/DEF/e2sim_defs.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/E2SM/e2sm.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/E2SM/e2sm.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_ENDCX2SetupFailure.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_ENDCX2SetupRequest.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_ENDCX2SetupResponse.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_ErrorIndication.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_PartSetupRequest.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_PartSetupRequest.xml~ [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_RICindication_type1.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_RICindication_type2.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_RICsubscriptionRequest.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_RICsubscriptionRequest_Ashwin.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_RICsubscriptionResponse.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_ResourceStatusFailure.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_ResourceStatusRequest.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_ResourceStatusRequest_bad.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_ResourceStatusResponse.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_ResourceStatusUpdate.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_SetupRequest.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_SetupRequest.xml~ [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_SetupRequest2.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_X2SetupFailure.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_X2SetupRequest.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/E2AP_X2SetupResponse.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/GlobalE2node-ID.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/XML/reference_constants.txt [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/e2ap_asn1c_codec.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/e2ap_asn1c_codec.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/e2ap_message_handler.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/E2AP/e2ap_message_handler.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/SCTP/e2sim_sctp.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/SCTP/e2sim_sctp.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/SCTP/e2sim_sctp.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/SCTP/e2sim_sctp.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/X2AP/MESSAGES/XML/sample_endc_x2_setup_failure.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/X2AP/MESSAGES/XML/sample_endc_x2_setup_request.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/X2AP/MESSAGES/XML/sample_endc_x2_setup_response.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/X2AP/MESSAGES/XML/sample_x2_setup_failure.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/X2AP/MESSAGES/XML/sample_x2_setup_request.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/X2AP/MESSAGES/XML/sample_x2_setup_response.xml [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/X2AP/x2ap_asn_codec.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/X2AP/x2ap_asn_codec.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/X2AP/x2ap_asn_codec.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/X2AP/x2ap_asn_codec.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/X2AP/x2ap_generate_messages.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/X2AP/x2ap_generate_messages.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/X2AP/x2ap_message_handler.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/X2AP/x2ap_message_handler.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/X2AP/x2ap_message_handler.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/src/X2AP/x2ap_message_handler.hpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/Misc/CMakeLists.txt [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/Misc/test_asn1c.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/Pendulum/Pendulum_asn_codec.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/Pendulum/Pendulum_asn_codec.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/Pendulum/Serial/adruino_serial.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/Pendulum/Serial/adruino_serial.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/Pendulum/Serial/arduino-serial-lib.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/Pendulum/Serial/arduino-serial-lib.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/Pendulum/demo_setup.txt [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/Pendulum/e2sim_closedloop.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/Pendulum/e2sim_serial.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/Pendulum/e2sim_test_client.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/Pendulum/e2termination_test.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/Pendulum/pendulum.asn1 [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/WLG/CMakeLists.txt [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/WLG/build_wlg.sh [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/test/WLG/ric_perf.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/WLG/ric_wlg.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/X2/CMakeLists.txt [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/X2/x2agent.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/X2/x2term.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/X2/x2termination_test.cpp [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/rmr_interface/README [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/rmr_interface/rmr_install.sh [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/rmr_interface/tests/receiver/build_and_run_recvr.sh [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/test/rmr_interface/tests/receiver/rmr_rcvr.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/rmr_interface/tests/sender/build_and_run_sender.sh [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/test/rmr_interface/tests/sender/rmr_sender.c [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/test/rmr_interface/tests/sender/rmr_wrapper.h [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/tools/asn_defs/generate_e2ap_e2sm_codes [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/tools/build_helper.bash [new file with mode: 0644]
e2sim/e2apv1sim/tools/install_asn1c [new file with mode: 0755]
e2sim/e2apv1sim/tools/install_dependencies [new file with mode: 0755]

diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ANY.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ANY.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0b81557
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,450 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2004-2017 Lev Walkin <vlm@lionet.info>. All rights reserved.
+ * Redistribution and modifications are permitted subject to BSD license.
+ */
+#include <asn_internal.h>
+#include <ANY.h>
+#include <errno.h>
+
+asn_OCTET_STRING_specifics_t asn_SPC_ANY_specs = {
+       sizeof(ANY_t),
+       offsetof(ANY_t, _asn_ctx),
+       ASN_OSUBV_ANY
+};
+asn_TYPE_operation_t asn_OP_ANY = {
+       OCTET_STRING_free,
+       OCTET_STRING_print,
+       OCTET_STRING_compare,
+       OCTET_STRING_decode_ber,
+       OCTET_STRING_encode_der,
+       OCTET_STRING_decode_xer_hex,
+       ANY_encode_xer,
+#ifdef ASN_DISABLE_OER_SUPPORT
+       0,
+       0,
+#else
+       0,
+       0,
+#endif  /* ASN_DISABLE_OER_SUPPORT */
+#ifdef ASN_DISABLE_PER_SUPPORT
+       0, 0, 0, 0,
+#else
+       ANY_decode_uper,
+       ANY_encode_uper,
+       ANY_decode_aper,
+       ANY_encode_aper,
+#endif  /* ASN_DISABLE_PER_SUPPORT */
+       0,      /* Random fill is not defined for ANY type */
+       0       /* Use generic outmost tag fetcher */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_ANY = {
+       "ANY",
+       "ANY",
+       &asn_OP_ANY,
+       0, 0, 0, 0,
+       { 0, 0, asn_generic_no_constraint },    /* No constraints */
+       0, 0,   /* No members */
+       &asn_SPC_ANY_specs,
+};
+
+#undef RETURN
+#define RETURN(_code)                       \
+    do {                                    \
+        asn_dec_rval_t tmprval;             \
+        tmprval.code = _code;               \
+        tmprval.consumed = consumed_myself; \
+        return tmprval;                     \
+    } while(0)
+
+asn_enc_rval_t
+ANY_encode_xer(const asn_TYPE_descriptor_t *td, const void *sptr, int ilevel,
+               enum xer_encoder_flags_e flags, asn_app_consume_bytes_f *cb,
+               void *app_key) {
+    if(flags & XER_F_CANONICAL) {
+               /*
+                * Canonical XER-encoding of ANY type is not supported.
+                */
+               ASN__ENCODE_FAILED;
+       }
+
+       /* Dump as binary */
+       return OCTET_STRING_encode_xer(td, sptr, ilevel, flags, cb, app_key);
+}
+
+struct _callback_arg {
+       uint8_t *buffer;
+       size_t offset;
+       size_t size;
+};
+
+static int ANY__consume_bytes(const void *buffer, size_t size, void *key);
+
+int
+ANY_fromType(ANY_t *st, asn_TYPE_descriptor_t *td, void *sptr) {
+       struct _callback_arg arg;
+       asn_enc_rval_t erval = {0,0,0};
+
+       if(!st || !td) {
+               errno = EINVAL;
+               return -1;
+       }
+
+       if(!sptr) {
+               if(st->buf) FREEMEM(st->buf);
+               st->size = 0;
+               return 0;
+       }
+
+       arg.offset = arg.size = 0;
+       arg.buffer = 0;
+
+       erval = der_encode(td, sptr, ANY__consume_bytes, &arg);
+       if(erval.encoded == -1) {
+               if(arg.buffer) FREEMEM(arg.buffer);
+               return -1;
+       }
+       assert((size_t)erval.encoded == arg.offset);
+
+       if(st->buf) FREEMEM(st->buf);
+       st->buf = arg.buffer;
+       st->size = arg.offset;
+
+       return 0;
+}
+
+int
+ANY_fromType_aper(ANY_t *st, asn_TYPE_descriptor_t *td, void *sptr) {
+       uint8_t *buffer = NULL;
+       ssize_t erval;
+
+       if(!st || !td) {
+               errno = EINVAL;
+               return -1;
+       }
+
+       if(!sptr) {
+               if(st->buf) FREEMEM(st->buf);
+               st->size = 0;
+               return 0;
+       }
+
+       erval = aper_encode_to_new_buffer(td, td->encoding_constraints.per_constraints, sptr, (void**)&buffer);
+
+       if(erval == -1) {
+               if(buffer) FREEMEM(buffer);
+               return -1;
+       }
+       assert((size_t)erval > 0);
+
+       if(st->buf) FREEMEM(st->buf);
+       st->buf = buffer;
+       st->size = erval;
+
+       return 0;
+}
+
+ANY_t *
+ANY_new_fromType(asn_TYPE_descriptor_t *td, void *sptr) {
+       ANY_t tmp;
+       ANY_t *st;
+
+       if(!td || !sptr) {
+               errno = EINVAL;
+               return 0;
+       }
+
+       memset(&tmp, 0, sizeof(tmp));
+
+       if(ANY_fromType(&tmp, td, sptr)) return 0;
+
+       st = (ANY_t *)CALLOC(1, sizeof(ANY_t));
+       if(st) {
+               *st = tmp;
+               return st;
+       } else {
+               FREEMEM(tmp.buf);
+               return 0;
+       }
+}
+
+ANY_t *
+ANY_new_fromType_aper(asn_TYPE_descriptor_t *td, void *sptr) {
+       ANY_t tmp;
+       ANY_t *st;
+
+       if(!td || !sptr) {
+               errno = EINVAL;
+               return 0;
+       }
+
+       memset(&tmp, 0, sizeof(tmp));
+
+       if(ANY_fromType_aper(&tmp, td, sptr)) return 0;
+
+       st = (ANY_t *)CALLOC(1, sizeof(ANY_t));
+       if(st) {
+               *st = tmp;
+               return st;
+       } else {
+               FREEMEM(tmp.buf);
+               return 0;
+       }
+}
+
+int
+ANY_to_type(ANY_t *st, asn_TYPE_descriptor_t *td, void **struct_ptr) {
+       asn_dec_rval_t rval;
+       void *newst = 0;
+
+       if(!st || !td || !struct_ptr) {
+               errno = EINVAL;
+               return -1;
+       }
+
+       if(st->buf == 0) {
+               /* Nothing to convert, make it empty. */
+               *struct_ptr = (void *)0;
+               return 0;
+       }
+
+       rval = ber_decode(0, td, (void **)&newst, st->buf, st->size);
+       if(rval.code == RC_OK) {
+               *struct_ptr = newst;
+               return 0;
+       } else {
+               /* Remove possibly partially decoded data. */
+               ASN_STRUCT_FREE(*td, newst);
+               return -1;
+       }
+}
+
+int
+ANY_to_type_aper(ANY_t *st, asn_TYPE_descriptor_t *td, void **struct_ptr) {
+       asn_dec_rval_t rval;
+       void *newst = 0;
+
+       if(!st || !td || !struct_ptr) {
+               errno = EINVAL;
+               return -1;
+       }
+
+       if(st->buf == 0) {
+               /* Nothing to convert, make it empty. */
+               *struct_ptr = (void *)0;
+               return 0;
+       }
+
+       rval = aper_decode(0, td, (void **)&newst, st->buf, st->size, 0, 0);
+       if(rval.code == RC_OK) {
+               *struct_ptr = newst;
+               return 0;
+       } else {
+               /* Remove possibly partially decoded data. */
+               ASN_STRUCT_FREE(*td, newst);
+               return -1;
+       }
+}
+
+static int ANY__consume_bytes(const void *buffer, size_t size, void *key) {
+       struct _callback_arg *arg = (struct _callback_arg *)key;
+
+       if((arg->offset + size) >= arg->size) {
+               size_t nsize = (arg->size ? arg->size << 2 : 16) + size;
+               void *p = REALLOC(arg->buffer, nsize);
+               if(!p) return -1;
+               arg->buffer = (uint8_t *)p;
+               arg->size = nsize;
+       }
+
+       memcpy(arg->buffer + arg->offset, buffer, size);
+       arg->offset += size;
+       assert(arg->offset < arg->size);
+
+       return 0;
+}
+
+#ifndef ASN_DISABLE_PER_SUPPORT
+
+asn_dec_rval_t
+ANY_decode_uper(const asn_codec_ctx_t *opt_codec_ctx,
+                const asn_TYPE_descriptor_t *td,
+                const asn_per_constraints_t *constraints, void **sptr,
+                asn_per_data_t *pd) {
+    const asn_OCTET_STRING_specifics_t *specs =
+        td->specifics ? (const asn_OCTET_STRING_specifics_t *)td->specifics
+                      : &asn_SPC_ANY_specs;
+    size_t consumed_myself = 0;
+    int repeat;
+    ANY_t *st = (ANY_t *)*sptr;
+
+    (void)opt_codec_ctx;
+    (void)constraints;
+
+    /*
+     * Allocate the structure.
+     */
+    if(!st) {
+        st = (ANY_t *)(*sptr = CALLOC(1, specs->struct_size));
+        if(!st) RETURN(RC_FAIL);
+    }
+
+    ASN_DEBUG("UPER Decoding ANY type");
+
+    st->size = 0;
+    do {
+        ssize_t raw_len;
+        ssize_t len_bytes;
+        ssize_t len_bits;
+        void *p;
+        int ret;
+
+        /* Get the PER length */
+        raw_len = uper_get_length(pd, -1, 0, &repeat);
+        if(raw_len < 0) RETURN(RC_WMORE);
+        if(raw_len == 0 && st->buf) break;
+
+        ASN_DEBUG("Got PER length len %" ASN_PRI_SIZE ", %s (%s)", raw_len,
+                  repeat ? "repeat" : "once", td->name);
+        len_bytes = raw_len;
+        len_bits = len_bytes * 8;
+
+        p = REALLOC(st->buf, st->size + len_bytes + 1);
+        if(!p) RETURN(RC_FAIL);
+        st->buf = (uint8_t *)p;
+
+        ret = per_get_many_bits(pd, &st->buf[st->size], 0, len_bits);
+        if(ret < 0) RETURN(RC_WMORE);
+        consumed_myself += len_bits;
+        st->size += len_bytes;
+    } while(repeat);
+    st->buf[st->size] = 0; /* nul-terminate */
+
+    RETURN(RC_OK);
+}
+
+asn_enc_rval_t
+ANY_encode_uper(const asn_TYPE_descriptor_t *td,
+                const asn_per_constraints_t *constraints, const void *sptr,
+                asn_per_outp_t *po) {
+    const ANY_t *st = (const ANY_t *)sptr;
+    asn_enc_rval_t er = {0, 0, 0};
+    const uint8_t *buf;
+    size_t size;
+    int ret;
+
+    (void)constraints;
+
+    if(!st || (!st->buf && st->size)) ASN__ENCODE_FAILED;
+
+    buf = st->buf;
+    size = st->size;
+    do {
+        int need_eom = 0;
+        ssize_t may_save = uper_put_length(po, size, &need_eom);
+        if(may_save < 0) ASN__ENCODE_FAILED;
+
+        ret = per_put_many_bits(po, buf, may_save * 8);
+        if(ret) ASN__ENCODE_FAILED;
+
+        buf += may_save;
+        size -= may_save;
+        assert(!(may_save & 0x07) || !size);
+        if(need_eom && uper_put_length(po, 0, 0))
+            ASN__ENCODE_FAILED; /* End of Message length */
+    } while(size);
+
+    ASN__ENCODED_OK(er);
+}
+
+asn_dec_rval_t
+ANY_decode_aper(const asn_codec_ctx_t *opt_codec_ctx,
+                const asn_TYPE_descriptor_t *td,
+                const asn_per_constraints_t *constraints, void **sptr,
+                asn_per_data_t *pd) {
+    const asn_OCTET_STRING_specifics_t *specs =
+        td->specifics ? (const asn_OCTET_STRING_specifics_t *)td->specifics
+                      : &asn_SPC_ANY_specs;
+    size_t consumed_myself = 0;
+    int repeat;
+    ANY_t *st = (ANY_t *)*sptr;
+
+    (void)opt_codec_ctx;
+    (void)constraints;
+
+    /*
+     * Allocate the structure.
+     */
+    if(!st) {
+        st = (ANY_t *)(*sptr = CALLOC(1, specs->struct_size));
+        if(!st) RETURN(RC_FAIL);
+    }
+
+    ASN_DEBUG("APER Decoding ANY type");
+
+    st->size = 0;
+    do {
+        ssize_t raw_len;
+        ssize_t len_bytes;
+        ssize_t len_bits;
+        void *p;
+        int ret;
+
+        /* Get the PER length */
+        raw_len = aper_get_length(pd, -1, 0, &repeat);
+        if(raw_len < 0) RETURN(RC_WMORE);
+        if(raw_len == 0 && st->buf) break;
+
+        ASN_DEBUG("Got PER length len %" ASN_PRI_SIZE ", %s (%s)", raw_len,
+                  repeat ? "repeat" : "once", td->name);
+        len_bytes = raw_len;
+        len_bits = len_bytes * 8;
+
+        p = REALLOC(st->buf, st->size + len_bytes + 1);
+        if(!p) RETURN(RC_FAIL);
+        st->buf = (uint8_t *)p;
+
+        ret = per_get_many_bits(pd, &st->buf[st->size], 0, len_bits);
+        if(ret < 0) RETURN(RC_WMORE);
+        consumed_myself += len_bits;
+        st->size += len_bytes;
+    } while(repeat);
+    st->buf[st->size] = 0; /* nul-terminate */
+
+    RETURN(RC_OK);
+}
+
+asn_enc_rval_t
+ANY_encode_aper(const asn_TYPE_descriptor_t *td,
+                const asn_per_constraints_t *constraints, const void *sptr,
+                asn_per_outp_t *po) {
+    const ANY_t *st = (const ANY_t *)sptr;
+    asn_enc_rval_t er = {0, 0, 0};
+    const uint8_t *buf;
+    size_t size;
+    int ret;
+
+    (void)constraints;
+
+    if(!st || (!st->buf && st->size)) ASN__ENCODE_FAILED;
+
+    buf = st->buf;
+    size = st->size;
+    do {
+        int need_eom = 0;
+        ssize_t may_save = uper_put_length(po, size, &need_eom);
+        if(may_save < 0) ASN__ENCODE_FAILED;
+
+        ret = per_put_many_bits(po, buf, may_save * 8);
+        if(ret) ASN__ENCODE_FAILED;
+
+        buf += may_save;
+        size -= may_save;
+        assert(!(may_save & 0x07) || !size);
+        if(need_eom && uper_put_length(po, 0, 0))
+            ASN__ENCODE_FAILED; /* End of Message length */
+    } while(size);
+
+    ASN__ENCODED_OK(er);
+}
+#endif /* ASN_DISABLE_PER_SUPPORT */
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ANY.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ANY.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b30381f
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,65 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 2004-2017 Lev Walkin <vlm@lionet.info>. All rights reserved.
+ * Redistribution and modifications are permitted subject to BSD license.
+ */
+#ifndef ASN_TYPE_ANY_H
+#define ASN_TYPE_ANY_H
+
+#include <OCTET_STRING.h>      /* Implemented via OCTET STRING type */
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+typedef struct ANY {
+       uint8_t *buf;   /* BER-encoded ANY contents */
+       int size;       /* Size of the above buffer */
+
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;      /* Parsing across buffer boundaries */
+} ANY_t;
+
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_ANY;
+extern asn_TYPE_operation_t asn_OP_ANY;
+extern asn_OCTET_STRING_specifics_t asn_SPC_ANY_specs;
+
+asn_struct_free_f ANY_free;
+asn_struct_print_f ANY_print;
+ber_type_decoder_f ANY_decode_ber;
+der_type_encoder_f ANY_encode_der;
+xer_type_encoder_f ANY_encode_xer;
+per_type_decoder_f ANY_decode_uper;
+per_type_encoder_f ANY_encode_uper;
+per_type_decoder_f ANY_decode_aper;
+per_type_encoder_f ANY_encode_aper;
+
+#define ANY_free         OCTET_STRING_free
+#define ANY_print        OCTET_STRING_print
+#define ANY_compare      OCTET_STRING_compare
+#define ANY_constraint   asn_generic_no_constraint
+#define ANY_decode_ber   OCTET_STRING_decode_ber
+#define ANY_encode_der   OCTET_STRING_encode_der
+#define ANY_decode_xer   OCTET_STRING_decode_xer_hex
+
+/******************************
+ * Handy conversion routines. *
+ ******************************/
+
+/* Convert another ASN.1 type into the ANY. This implies DER encoding. */
+int ANY_fromType(ANY_t *, asn_TYPE_descriptor_t *td, void *struct_ptr);
+int ANY_fromType_aper(ANY_t *st, asn_TYPE_descriptor_t *td, void *sptr);
+ANY_t *ANY_new_fromType(asn_TYPE_descriptor_t *td, void *struct_ptr);
+ANY_t *ANY_new_fromType_aper(asn_TYPE_descriptor_t *td, void *sptr);
+
+/* Convert the contents of the ANY type into the specified type. */
+int ANY_to_type(ANY_t *, asn_TYPE_descriptor_t *td, void **struct_ptr);
+int ANY_to_type_aper(ANY_t *, asn_TYPE_descriptor_t *td, void **struct_ptr);
+
+#define        ANY_fromBuf(s, buf, size)       OCTET_STRING_fromBuf((s), (buf), (size))
+#define        ANY_new_fromBuf(buf, size)      OCTET_STRING_new_fromBuf(       \
+                                               &asn_DEF_ANY, (buf), (size))
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* ASN_TYPE_ANY_H */
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/BIT_STRING.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/BIT_STRING.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e8d7354
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,656 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 2003, 2004 Lev Walkin <vlm@lionet.info>. All rights reserved.
+ * Redistribution and modifications are permitted subject to BSD license.
+ */
+#include <asn_internal.h>
+#include <BIT_STRING.h>
+#include <asn_internal.h>
+
+/*
+ * BIT STRING basic type description.
+ */
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_BIT_STRING_tags[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (3 << 2))
+};
+asn_OCTET_STRING_specifics_t asn_SPC_BIT_STRING_specs = {
+       sizeof(BIT_STRING_t),
+       offsetof(BIT_STRING_t, _asn_ctx),
+       ASN_OSUBV_BIT
+};
+asn_TYPE_operation_t asn_OP_BIT_STRING = {
+       OCTET_STRING_free,         /* Implemented in terms of OCTET STRING */
+       BIT_STRING_print,
+       BIT_STRING_compare,
+       OCTET_STRING_decode_ber,   /* Implemented in terms of OCTET STRING */
+       OCTET_STRING_encode_der,   /* Implemented in terms of OCTET STRING */
+       OCTET_STRING_decode_xer_binary,
+       BIT_STRING_encode_xer,
+#ifdef ASN_DISABLE_OER_SUPPORT
+       0,
+       0,
+#else
+       BIT_STRING_decode_oer,
+       BIT_STRING_encode_oer,
+#endif  /* ASN_DISABLE_OER_SUPPORT */
+#ifdef ASN_DISABLE_PER_SUPPORT
+       0,
+       0,
+       0,
+       0,
+#else
+       BIT_STRING_decode_uper, /* Unaligned PER decoder */
+       BIT_STRING_encode_uper, /* Unaligned PER encoder */
+       OCTET_STRING_decode_aper,       /* Aligned PER decoder */
+       OCTET_STRING_encode_aper,       /* Aligned PER encoder */
+#endif  /* ASN_DISABLE_PER_SUPPORT */
+       BIT_STRING_random_fill,
+       0       /* Use generic outmost tag fetcher */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_BIT_STRING = {
+       "BIT STRING",
+       "BIT_STRING",
+       &asn_OP_BIT_STRING,
+       asn_DEF_BIT_STRING_tags,
+       sizeof(asn_DEF_BIT_STRING_tags)
+         / sizeof(asn_DEF_BIT_STRING_tags[0]),
+       asn_DEF_BIT_STRING_tags,        /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_BIT_STRING_tags)
+         / sizeof(asn_DEF_BIT_STRING_tags[0]),
+       { 0, 0, BIT_STRING_constraint },
+       0, 0,   /* No members */
+       &asn_SPC_BIT_STRING_specs
+};
+
+/*
+ * BIT STRING generic constraint.
+ */
+int
+BIT_STRING_constraint(const asn_TYPE_descriptor_t *td, const void *sptr,
+                      asn_app_constraint_failed_f *ctfailcb, void *app_key) {
+    const BIT_STRING_t *st = (const BIT_STRING_t *)sptr;
+
+       if(st && st->buf) {
+               if((st->size == 0 && st->bits_unused)
+               || st->bits_unused < 0 || st->bits_unused > 7) {
+                       ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                               "%s: invalid padding byte (%s:%d)",
+                               td->name, __FILE__, __LINE__);
+                       return -1;
+               }
+       } else {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: value not given (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+
+       return 0;
+}
+
+static const char *_bit_pattern[16] = {
+       "0000", "0001", "0010", "0011", "0100", "0101", "0110", "0111",
+       "1000", "1001", "1010", "1011", "1100", "1101", "1110", "1111"
+};
+
+asn_enc_rval_t
+BIT_STRING_encode_xer(const asn_TYPE_descriptor_t *td, const void *sptr,
+                      int ilevel, enum xer_encoder_flags_e flags,
+                      asn_app_consume_bytes_f *cb, void *app_key) {
+       asn_enc_rval_t er = {0, 0, 0};
+       char scratch[128];
+       char *p = scratch;
+       char *scend = scratch + (sizeof(scratch) - 10);
+       const BIT_STRING_t *st = (const BIT_STRING_t *)sptr;
+       int xcan = (flags & XER_F_CANONICAL);
+       uint8_t *buf;
+       uint8_t *end;
+
+       if(!st || !st->buf)
+               ASN__ENCODE_FAILED;
+
+       er.encoded = 0;
+
+       buf = st->buf;
+       end = buf + st->size - 1;       /* Last byte is special */
+
+       /*
+        * Binary dump
+        */
+       for(; buf < end; buf++) {
+               int v = *buf;
+               int nline = xcan?0:(((buf - st->buf) % 8) == 0);
+               if(p >= scend || nline) {
+                       ASN__CALLBACK(scratch, p - scratch);
+                       p = scratch;
+                       if(nline) ASN__TEXT_INDENT(1, ilevel);
+               }
+               memcpy(p + 0, _bit_pattern[v >> 4], 4);
+               memcpy(p + 4, _bit_pattern[v & 0x0f], 4);
+               p += 8;
+       }
+
+       if(!xcan && ((buf - st->buf) % 8) == 0)
+               ASN__TEXT_INDENT(1, ilevel);
+       ASN__CALLBACK(scratch, p - scratch);
+       p = scratch;
+
+       if(buf == end) {
+               int v = *buf;
+               int ubits = st->bits_unused;
+               int i;
+               for(i = 7; i >= ubits; i--)
+                       *p++ = (v & (1 << i)) ? 0x31 : 0x30;
+               ASN__CALLBACK(scratch, p - scratch);
+       }
+
+       if(!xcan) ASN__TEXT_INDENT(1, ilevel - 1);
+
+       ASN__ENCODED_OK(er);
+cb_failed:
+       ASN__ENCODE_FAILED;
+}
+
+
+/*
+ * BIT STRING specific contents printer.
+ */
+int
+BIT_STRING_print(const asn_TYPE_descriptor_t *td, const void *sptr, int ilevel,
+                 asn_app_consume_bytes_f *cb, void *app_key) {
+    const char * const h2c = "0123456789ABCDEF";
+       char scratch[64];
+       const BIT_STRING_t *st = (const BIT_STRING_t *)sptr;
+       uint8_t *buf;
+       uint8_t *end;
+       char *p = scratch;
+
+       (void)td;       /* Unused argument */
+
+       if(!st || !st->buf)
+               return (cb("<absent>", 8, app_key) < 0) ? -1 : 0;
+
+       ilevel++;
+       buf = st->buf;
+       end = buf + st->size;
+
+       /*
+        * Hexadecimal dump.
+        */
+       for(; buf < end; buf++) {
+               if((buf - st->buf) % 16 == 0 && (st->size > 16)
+                               && buf != st->buf) {
+                       _i_INDENT(1);
+                       /* Dump the string */
+                       if(cb(scratch, p - scratch, app_key) < 0) return -1;
+                       p = scratch;
+               }
+               *p++ = h2c[*buf >> 4];
+               *p++ = h2c[*buf & 0x0F];
+               *p++ = 0x20;
+       }
+
+       if(p > scratch) {
+               p--;    /* Eat the tailing space */
+
+               if((st->size > 16)) {
+                       _i_INDENT(1);
+               }
+
+               /* Dump the incomplete 16-bytes row */
+               if(cb(scratch, p - scratch, app_key) < 0)
+                       return -1;
+       }
+
+    if(st->bits_unused) {
+        int ret = snprintf(scratch, sizeof(scratch), " (%d bit%s unused)",
+                           st->bits_unused, st->bits_unused == 1 ? "" : "s");
+        assert(ret > 0 && ret < (ssize_t)sizeof(scratch));
+        if(ret > 0 && ret < (ssize_t)sizeof(scratch)
+           && cb(scratch, ret, app_key) < 0)
+            return -1;
+    }
+
+       return 0;
+}
+
+/*
+ * Non-destructively remove the trailing 0-bits from the given bit string.
+ */
+static const BIT_STRING_t *
+BIT_STRING__compactify(const BIT_STRING_t *st, BIT_STRING_t *tmp) {
+    const uint8_t *b;
+    union {
+        const uint8_t *c_buf;
+        uint8_t *nc_buf;
+    } unconst;
+
+    if(st->size == 0) {
+        assert(st->bits_unused == 0);
+        return st;
+    } else {
+        for(b = &st->buf[st->size - 1]; b > st->buf && *b == 0; b--) {
+            ;
+        }
+        /* b points to the last byte which may contain data */
+        if(*b) {
+            int unused = 7;
+            uint8_t v = *b;
+            v &= -(int8_t)v;
+            if(v & 0x0F) unused -= 4;
+            if(v & 0x33) unused -= 2;
+            if(v & 0x55) unused -= 1;
+            tmp->size = b-st->buf + 1;
+            tmp->bits_unused = unused;
+        } else {
+            tmp->size = b-st->buf;
+            tmp->bits_unused = 0;
+        }
+
+        assert(b >= st->buf);
+    }
+
+    unconst.c_buf = st->buf;
+    tmp->buf = unconst.nc_buf;
+    return tmp;
+}
+
+/*
+ * Lexicographically compare the common prefix of both strings,
+ * and if it is the same return -1 for the smallest string.
+ */
+int
+BIT_STRING_compare(const asn_TYPE_descriptor_t *td, const void *aptr,
+                   const void *bptr) {
+    /*
+     * Remove information about trailing bits, since
+     * X.680 (08/2015) #22.7 "ensure that different semantics are not"
+     * "associated with [values that differ only in] the trailing 0 bits."
+     */
+    BIT_STRING_t compact_a, compact_b;
+    const BIT_STRING_t *a = BIT_STRING__compactify(aptr, &compact_a);
+    const BIT_STRING_t *b = BIT_STRING__compactify(bptr, &compact_b);
+    const asn_OCTET_STRING_specifics_t *specs = td->specifics;
+
+    assert(specs && specs->subvariant == ASN_OSUBV_BIT);
+
+    if(a && b) {
+        size_t common_prefix_size = a->size <= b->size ? a->size : b->size;
+        int ret = memcmp(a->buf, b->buf, common_prefix_size);
+        if(ret == 0) {
+            /* Figure out which string with equal prefixes is longer. */
+            if(a->size < b->size) {
+                return -1;
+            } else if(a->size > b->size) {
+                return 1;
+            } else {
+                /* Figure out how many unused bits */
+                if(a->bits_unused > b->bits_unused) {
+                    return -1;
+                } else if(a->bits_unused < b->bits_unused) {
+                    return 1;
+                } else {
+                    return 0;
+                }
+            }
+        } else {
+            return ret;
+        }
+    } else if(!a && !b) {
+        return 0;
+    } else if(!a) {
+        return -1;
+    } else {
+        return 1;
+    }
+}
+
+#ifndef  ASN_DISABLE_PER_SUPPORT
+
+#undef  RETURN
+#define RETURN(_code)                       \
+    do {                                    \
+        asn_dec_rval_t tmprval;             \
+        tmprval.code = _code;               \
+        tmprval.consumed = consumed_myself; \
+        return tmprval;                     \
+    } while(0)
+
+static asn_per_constraint_t asn_DEF_BIT_STRING_constraint_size = {
+    APC_SEMI_CONSTRAINED, -1, -1, 0, 0};
+
+asn_dec_rval_t
+BIT_STRING_decode_uper(const asn_codec_ctx_t *opt_codec_ctx,
+                       const asn_TYPE_descriptor_t *td,
+                       const asn_per_constraints_t *constraints, void **sptr,
+                       asn_per_data_t *pd) {
+    const asn_OCTET_STRING_specifics_t *specs = td->specifics
+               ? (const asn_OCTET_STRING_specifics_t *)td->specifics
+               : &asn_SPC_BIT_STRING_specs;
+    const asn_per_constraints_t *pc =
+        constraints ? constraints : td->encoding_constraints.per_constraints;
+       const asn_per_constraint_t *csiz;
+       asn_dec_rval_t rval = { RC_OK, 0 };
+       BIT_STRING_t *st = (BIT_STRING_t *)*sptr;
+       ssize_t consumed_myself = 0;
+       int repeat;
+
+       (void)opt_codec_ctx;
+
+       if(pc) {
+               csiz = &pc->size;
+       } else {
+               csiz = &asn_DEF_BIT_STRING_constraint_size;
+       }
+
+       if(specs->subvariant != ASN_OSUBV_BIT) {
+               ASN_DEBUG("Subvariant %d is not BIT OSUBV_BIT", specs->subvariant);
+               RETURN(RC_FAIL);
+    }
+
+       /*
+        * Allocate the string.
+        */
+       if(!st) {
+               st = (BIT_STRING_t *)(*sptr = CALLOC(1, specs->struct_size));
+               if(!st) RETURN(RC_FAIL);
+       }
+
+       ASN_DEBUG("PER Decoding %s size %ld .. %ld bits %d",
+               csiz->flags & APC_EXTENSIBLE ? "extensible" : "non-extensible",
+               csiz->lower_bound, csiz->upper_bound, csiz->effective_bits);
+
+       if(csiz->flags & APC_EXTENSIBLE) {
+               int inext = per_get_few_bits(pd, 1);
+               if(inext < 0) RETURN(RC_WMORE);
+               if(inext) {
+                       csiz = &asn_DEF_BIT_STRING_constraint_size;
+               }
+       }
+
+       if(csiz->effective_bits >= 0) {
+               FREEMEM(st->buf);
+        st->size = (csiz->upper_bound + 7) >> 3;
+        st->buf = (uint8_t *)MALLOC(st->size + 1);
+               if(!st->buf) { st->size = 0; RETURN(RC_FAIL); }
+       }
+
+       /* X.691, #16.5: zero-length encoding */
+       /* X.691, #16.6: short fixed length encoding (up to 2 octets) */
+       /* X.691, #16.7: long fixed length encoding (up to 64K octets) */
+       if(csiz->effective_bits == 0) {
+               int ret;
+        ASN_DEBUG("Encoding BIT STRING size %ld", csiz->upper_bound);
+        ret = per_get_many_bits(pd, st->buf, 0, csiz->upper_bound);
+               if(ret < 0) RETURN(RC_WMORE);
+               consumed_myself += csiz->upper_bound;
+               st->buf[st->size] = 0;
+        st->bits_unused = (8 - (csiz->upper_bound & 0x7)) & 0x7;
+        RETURN(RC_OK);
+       }
+
+       st->size = 0;
+       do {
+               ssize_t raw_len;
+               ssize_t len_bytes;
+               ssize_t len_bits;
+               void *p;
+               int ret;
+
+               /* Get the PER length */
+               raw_len = uper_get_length(pd, csiz->effective_bits, csiz->lower_bound,
+                                         &repeat);
+               if(raw_len < 0) RETURN(RC_WMORE);
+        if(raw_len == 0 && st->buf) break;
+
+               ASN_DEBUG("Got PER length eb %ld, len %ld, %s (%s)",
+                       (long)csiz->effective_bits, (long)raw_len,
+                       repeat ? "repeat" : "once", td->name);
+        len_bits = raw_len;
+        len_bytes = (len_bits + 7) >> 3;
+        if(len_bits & 0x7) st->bits_unused = 8 - (len_bits & 0x7);
+        /* len_bits be multiple of 16K if repeat is set */
+        p = REALLOC(st->buf, st->size + len_bytes + 1);
+               if(!p) RETURN(RC_FAIL);
+               st->buf = (uint8_t *)p;
+
+        ret = per_get_many_bits(pd, &st->buf[st->size], 0, len_bits);
+        if(ret < 0) RETURN(RC_WMORE);
+               st->size += len_bytes;
+       } while(repeat);
+       st->buf[st->size] = 0;  /* nul-terminate */
+
+       return rval;
+}
+
+asn_enc_rval_t
+BIT_STRING_encode_uper(const asn_TYPE_descriptor_t *td,
+                       const asn_per_constraints_t *constraints,
+                       const void *sptr, asn_per_outp_t *po) {
+    const asn_OCTET_STRING_specifics_t *specs =
+        td->specifics ? (const asn_OCTET_STRING_specifics_t *)td->specifics
+                      : &asn_SPC_BIT_STRING_specs;
+    const asn_per_constraints_t *pc =
+        constraints ? constraints : td->encoding_constraints.per_constraints;
+       const asn_per_constraint_t *csiz;
+       const BIT_STRING_t *st = (const BIT_STRING_t *)sptr;
+       BIT_STRING_t compact_bstr;  /* Do not modify this directly! */
+       asn_enc_rval_t er = { 0, 0, 0 };
+       int inext = 0;          /* Lies not within extension root */
+       size_t size_in_bits;
+       const uint8_t *buf;
+       int ret;
+       int ct_extensible;
+
+       if(!st || (!st->buf && st->size))
+               ASN__ENCODE_FAILED;
+
+       if(specs->subvariant == ASN_OSUBV_BIT) {
+        if((st->size == 0 && st->bits_unused) || (st->bits_unused & ~7))
+            ASN__ENCODE_FAILED;
+    } else {
+               ASN__ENCODE_FAILED;
+    }
+
+       if(pc) {
+        csiz = &pc->size;
+    } else {
+               csiz = &asn_DEF_BIT_STRING_constraint_size;
+       }
+       ct_extensible = csiz->flags & APC_EXTENSIBLE;
+
+    /* Figure out the size without the trailing bits */
+    st = BIT_STRING__compactify(st, &compact_bstr);
+    size_in_bits = 8 * st->size - st->bits_unused;
+
+    ASN_DEBUG(
+        "Encoding %s into %" ASN_PRI_SIZE " bits"
+        " (%ld..%ld, effective %d)%s",
+        td->name, size_in_bits, csiz->lower_bound, csiz->upper_bound,
+        csiz->effective_bits, ct_extensible ? " EXT" : "");
+
+    /* Figure out whether size lies within PER visible constraint */
+
+    if(csiz->effective_bits >= 0) {
+        if((ssize_t)size_in_bits > csiz->upper_bound) {
+            if(ct_extensible) {
+                csiz = &asn_DEF_BIT_STRING_constraint_size;
+                inext = 1;
+            } else {
+                ASN__ENCODE_FAILED;
+            }
+        }
+    } else {
+        inext = 0;
+    }
+
+    if(ct_extensible) {
+               /* Declare whether length is [not] within extension root */
+               if(per_put_few_bits(po, inext, 1))
+                       ASN__ENCODE_FAILED;
+       }
+
+    if(csiz->effective_bits >= 0 && !inext) {
+        int add_trailer = (ssize_t)size_in_bits < csiz->lower_bound;
+        ASN_DEBUG(
+            "Encoding %" ASN_PRI_SIZE " bytes (%ld), length (in %d bits) trailer %d; actual "
+            "value %" ASN_PRI_SSIZE "",
+            st->size, size_in_bits - csiz->lower_bound, csiz->effective_bits,
+            add_trailer,
+            add_trailer ? 0 : (ssize_t)size_in_bits - csiz->lower_bound);
+        ret = per_put_few_bits(
+            po, add_trailer ? 0 : (ssize_t)size_in_bits - csiz->lower_bound,
+            csiz->effective_bits);
+        if(ret) ASN__ENCODE_FAILED;
+        ret = per_put_many_bits(po, st->buf, size_in_bits);
+        if(ret) ASN__ENCODE_FAILED;
+        if(add_trailer) {
+            static const uint8_t zeros[16];
+            size_t trailing_zero_bits = csiz->lower_bound - size_in_bits;
+            while(trailing_zero_bits > 0) {
+                if(trailing_zero_bits > 8 * sizeof(zeros)) {
+                    ret = per_put_many_bits(po, zeros, 8 * sizeof(zeros));
+                    trailing_zero_bits -= 8 * sizeof(zeros);
+                } else {
+                    ret = per_put_many_bits(po, zeros, trailing_zero_bits);
+                    trailing_zero_bits = 0;
+                }
+                if(ret) ASN__ENCODE_FAILED;
+            }
+        }
+        ASN__ENCODED_OK(er);
+    }
+
+    ASN_DEBUG("Encoding %" ASN_PRI_SIZE " bytes", st->size);
+
+    buf = st->buf;
+    do {
+        int need_eom = 0;
+        ssize_t maySave = uper_put_length(po, size_in_bits, &need_eom);
+        if(maySave < 0) ASN__ENCODE_FAILED;
+
+        ASN_DEBUG("Encoding %" ASN_PRI_SSIZE " of %" ASN_PRI_SIZE "", maySave, size_in_bits);
+
+        ret = per_put_many_bits(po, buf, maySave);
+        if(ret) ASN__ENCODE_FAILED;
+
+        buf += maySave >> 3;
+        size_in_bits -= maySave;
+        assert(!(maySave & 0x07) || !size_in_bits);
+        if(need_eom && uper_put_length(po, 0, 0))
+            ASN__ENCODE_FAILED; /* End of Message length */
+    } while(size_in_bits);
+
+    ASN__ENCODED_OK(er);
+}
+
+#endif  /* ASN_DISABLE_PER_SUPPORT */
+
+asn_random_fill_result_t
+BIT_STRING_random_fill(const asn_TYPE_descriptor_t *td, void **sptr,
+                       const asn_encoding_constraints_t *constraints,
+                       size_t max_length) {
+    const asn_OCTET_STRING_specifics_t *specs =
+        td->specifics ? (const asn_OCTET_STRING_specifics_t *)td->specifics
+                      : &asn_SPC_BIT_STRING_specs;
+    asn_random_fill_result_t result_ok = {ARFILL_OK, 1};
+    asn_random_fill_result_t result_failed = {ARFILL_FAILED, 0};
+    asn_random_fill_result_t result_skipped = {ARFILL_SKIPPED, 0};
+    static unsigned lengths[] = {0,     1,     2,     3,     4,     8,
+                                 126,   127,   128,   16383, 16384, 16385,
+                                 65534, 65535, 65536, 65537};
+    uint8_t *buf;
+    uint8_t *bend;
+    uint8_t *b;
+    size_t rnd_bits, rnd_len;
+    BIT_STRING_t *st;
+
+    if(max_length == 0) return result_skipped;
+
+    switch(specs->subvariant) {
+    case ASN_OSUBV_ANY:
+        return result_failed;
+    case ASN_OSUBV_BIT:
+        break;
+    default:
+        break;
+    }
+
+    /* Figure out how far we should go */
+    rnd_bits = lengths[asn_random_between(
+        0, sizeof(lengths) / sizeof(lengths[0]) - 1)];
+    if(!constraints || !constraints->per_constraints)
+        constraints = &td->encoding_constraints;
+    if(constraints->per_constraints) {
+        const asn_per_constraint_t *pc = &constraints->per_constraints->size;
+        if(pc->flags & APC_CONSTRAINED) {
+            long suggested_upper_bound = pc->upper_bound < (ssize_t)max_length
+                                             ? pc->upper_bound
+                                             : (ssize_t)max_length;
+            if(max_length < (size_t)pc->lower_bound) {
+                return result_skipped;
+            }
+            if(pc->flags & APC_EXTENSIBLE) {
+                switch(asn_random_between(0, 5)) {
+                case 0:
+                    if(pc->lower_bound > 0) {
+                        rnd_bits = pc->lower_bound - 1;
+                        break;
+                    }
+                    /* Fall through */
+                case 1:
+                    rnd_bits = pc->upper_bound + 1;
+                    break;
+                case 2:
+                    /* Keep rnd_bits from the table */
+                    if(rnd_bits < max_length) {
+                        break;
+                    }
+                    /* Fall through */
+                default:
+                    rnd_bits = asn_random_between(pc->lower_bound,
+                                                  suggested_upper_bound);
+                }
+            } else {
+                rnd_bits =
+                    asn_random_between(pc->lower_bound, suggested_upper_bound);
+            }
+        } else {
+            rnd_bits = asn_random_between(0, max_length - 1);
+        }
+    } else if(rnd_bits >= max_length) {
+        rnd_bits = asn_random_between(0, max_length - 1);
+    }
+
+    rnd_len = (rnd_bits + 7) / 8;
+    buf = CALLOC(1, rnd_len + 1);
+    if(!buf) return result_failed;
+
+    bend = &buf[rnd_len];
+
+    for(b = buf; b < bend; b++) {
+        *(uint8_t *)b = asn_random_between(0, 255);
+    }
+    *b = 0; /* Zero-terminate just in case. */
+
+    if(*sptr) {
+        st = *sptr;
+        FREEMEM(st->buf);
+    } else {
+        st = (BIT_STRING_t *)(*sptr = CALLOC(1, specs->struct_size));
+        if(!st) {
+            FREEMEM(buf);
+            return result_failed;
+        }
+    }
+
+    st->buf = buf;
+    st->size = rnd_len;
+    st->bits_unused = (8 - (rnd_bits & 0x7)) & 0x7;
+    if(st->bits_unused) {
+        assert(st->size > 0);
+        st->buf[st->size-1] &= 0xff << st->bits_unused;
+    }
+
+    result_ok.length = st->size;
+    return result_ok;
+}
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/BIT_STRING.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/BIT_STRING.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c1bdbbc
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,48 @@
+/*-
+ * Copyright (c) 2003-2017 Lev Walkin <vlm@lionet.info>. All rights reserved.
+ * Redistribution and modifications are permitted subject to BSD license.
+ */
+#ifndef        _BIT_STRING_H_
+#define        _BIT_STRING_H_
+
+#include <OCTET_STRING.h>      /* Some help from OCTET STRING */
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+typedef struct BIT_STRING_s {
+       uint8_t *buf;   /* BIT STRING body */
+       size_t size;    /* Size of the above buffer */
+
+       int bits_unused;/* Unused trailing bits in the last octet (0..7) */
+
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;      /* Parsing across buffer boundaries */
+} BIT_STRING_t;
+
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_BIT_STRING;
+extern asn_TYPE_operation_t asn_OP_BIT_STRING;
+extern asn_OCTET_STRING_specifics_t asn_SPC_BIT_STRING_specs;
+
+asn_struct_print_f BIT_STRING_print;   /* Human-readable output */
+asn_struct_compare_f BIT_STRING_compare;
+asn_constr_check_f BIT_STRING_constraint;
+xer_type_encoder_f BIT_STRING_encode_xer;
+oer_type_decoder_f BIT_STRING_decode_oer;
+oer_type_encoder_f BIT_STRING_encode_oer;
+per_type_decoder_f BIT_STRING_decode_uper;
+per_type_encoder_f BIT_STRING_encode_uper;
+asn_random_fill_f  BIT_STRING_random_fill;
+
+#define BIT_STRING_free              OCTET_STRING_free
+#define BIT_STRING_decode_ber        OCTET_STRING_decode_ber
+#define BIT_STRING_encode_der        OCTET_STRING_encode_der
+#define BIT_STRING_decode_xer        OCTET_STRING_decode_xer_binary
+#define BIT_STRING_decode_aper       OCTET_STRING_decode_aper
+#define BIT_STRING_encode_aper       OCTET_STRING_encode_aper
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _BIT_STRING_H_ */
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/BIT_STRING_oer.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/BIT_STRING_oer.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..aff5075
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,174 @@
+/*
+ * Copyright (c) 2017 Lev Walkin <vlm@lionet.info>.
+ * All rights reserved.
+ * Redistribution and modifications are permitted subject to BSD license.
+ */
+#ifndef ASN_DISABLE_OER_SUPPORT
+
+#include <asn_internal.h>
+#include <BIT_STRING.h>
+#include <errno.h>
+
+asn_dec_rval_t
+BIT_STRING_decode_oer(const asn_codec_ctx_t *opt_codec_ctx,
+                      const asn_TYPE_descriptor_t *td,
+                      const asn_oer_constraints_t *constraints, void **sptr,
+                      const void *ptr, size_t size) {
+    BIT_STRING_t *st = (BIT_STRING_t *)*sptr;
+    const asn_oer_constraints_t *cts =
+        constraints ? constraints : td->encoding_constraints.oer_constraints;
+    ssize_t ct_size = cts ? cts->size : -1;
+    asn_dec_rval_t rval = {RC_OK, 0};
+    size_t expected_length = 0;
+
+    (void)opt_codec_ctx;
+
+    if(!st) {
+        st = (BIT_STRING_t *)(*sptr = CALLOC(1, sizeof(*st)));
+        if(!st) ASN__DECODE_FAILED;
+    }
+
+    if(ct_size >= 0) {
+        expected_length = (ct_size + 7) >> 3;
+        st->bits_unused = (8 - (ct_size & 7)) & 7;
+    } else {
+        /*
+         * X.696 (08/2015) #13.3.1
+         * Encode length determinant as _number of octets_, but only
+         * if upper bound is not equal to lower bound.
+         */
+        ssize_t len_len = oer_fetch_length(ptr, size, &expected_length);
+        if(len_len > 0) {
+            ptr = (const char *)ptr + len_len;
+            size -= len_len;
+        } else if(len_len == 0) {
+            ASN__DECODE_STARVED;
+        } else if(len_len < 0) {
+            ASN__DECODE_FAILED;
+        }
+
+        if(expected_length < 1) {
+            ASN__DECODE_FAILED;
+        } else if(expected_length > size) {
+            ASN__DECODE_STARVED;
+        }
+
+        st->bits_unused = ((const uint8_t *)ptr)[0];
+        if(st->bits_unused & ~7) {
+            ASN_DEBUG("%s: unused bits outside of 0..7 range", td->name);
+            ASN__DECODE_FAILED;
+        }
+        ptr = (const char *)ptr + 1;
+        size--;
+        expected_length--;
+        rval.consumed = len_len + 1;
+    }
+
+    if(size < expected_length) {
+        ASN__DECODE_STARVED;
+    } else {
+        uint8_t *buf = MALLOC(expected_length + 1);
+        if(buf == NULL) {
+            ASN__DECODE_FAILED;
+        } else {
+            memcpy(buf, ptr, expected_length);
+            buf[expected_length] = '\0';
+        }
+        FREEMEM(st->buf);
+        st->buf = buf;
+        st->size = expected_length;
+        if(expected_length > 0) {
+            buf[expected_length - 1] &= (0xff << st->bits_unused);
+        }
+
+        rval.consumed += expected_length;
+        return rval;
+    }
+}
+
+/*
+ * Encode as Canonical OER.
+ */
+asn_enc_rval_t
+BIT_STRING_encode_oer(const asn_TYPE_descriptor_t *td,
+                      const asn_oer_constraints_t *constraints,
+                      const void *sptr, asn_app_consume_bytes_f *cb,
+                      void *app_key) {
+    const BIT_STRING_t *st = (const BIT_STRING_t *)sptr;
+    asn_enc_rval_t erval = {0, 0, 0};
+    const asn_oer_constraints_t *cts =
+        constraints ? constraints : td->encoding_constraints.oer_constraints;
+    ssize_t ct_size = cts ? cts->size : -1;
+    size_t trailing_zeros = 0;
+    int fix_last_byte = 0;
+
+    if(!st) ASN__ENCODE_FAILED;
+
+    if(st->bits_unused & ~7) {
+        ASN_DEBUG("BIT STRING unused bits %d out of 0..7 range",
+                  st->bits_unused);
+        ASN__ENCODE_FAILED;
+    }
+    if(st->bits_unused && !(st->size && st->buf)) {
+        ASN_DEBUG("BIT STRING %s size 0 can't support unused bits %d", td->name,
+                  st->bits_unused);
+        ASN__ENCODE_FAILED;
+    }
+
+    if(ct_size >= 0) {
+        size_t ct_bytes = (ct_size + 7) >> 3;
+        if(st->size > ct_bytes) {
+            ASN_DEBUG("More bits in BIT STRING %s (%" ASN_PRI_SSIZE ") than constrained %" ASN_PRI_SSIZE "",
+                      td->name, 8 * st->size - st->bits_unused, ct_size);
+            ASN__ENCODE_FAILED;
+        }
+        trailing_zeros = ct_bytes - st->size;   /* Allow larger constraint */
+    } else {
+        uint8_t ub = st->bits_unused & 7;
+        ssize_t len_len = oer_serialize_length(1 + st->size, cb, app_key);
+        if(len_len < 0) ASN__ENCODE_FAILED;
+        if(cb(&ub, 1, app_key) < 0) {
+            ASN__ENCODE_FAILED;
+        }
+        erval.encoded += len_len + 1;
+    }
+
+    if(st->bits_unused) {
+        if(st->buf[st->size - 1] & (0xff << st->bits_unused)) {
+            fix_last_byte = 1;
+        }
+    }
+
+    if(cb(st->buf, st->size - fix_last_byte, app_key) < 0) {
+        ASN__ENCODE_FAILED;
+    }
+
+    if(fix_last_byte) {
+        uint8_t b = st->buf[st->size - 1] & (0xff << st->bits_unused);
+        if(cb(&b, 1, app_key) < 0) {
+            ASN__ENCODE_FAILED;
+        }
+    }
+
+    erval.encoded += st->size;
+
+    if(trailing_zeros) {
+        static uint8_t zeros[16];
+        while(trailing_zeros > 0) {
+            int ret;
+            if(trailing_zeros < sizeof(zeros)) {
+                ret = cb(zeros, trailing_zeros, app_key);
+                erval.encoded += trailing_zeros;
+            } else {
+                ret = cb(zeros, sizeof(zeros), app_key);
+                erval.encoded += sizeof(zeros);
+            }
+            if(ret < 0) ASN__ENCODE_FAILED;
+        }
+    }
+
+    return erval;
+}
+
+
+#endif  /* ASN_DISABLE_OER_SUPPORT */
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CUUPMeasurement-Container.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CUUPMeasurement-Container.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..56dd593
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,129 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#include "CUUPMeasurement-Container.h"
+
+static int
+memb_plmnList_constraint_1(const asn_TYPE_descriptor_t *td, const void *sptr,
+                       asn_app_constraint_failed_f *ctfailcb, void *app_key) {
+       size_t size;
+       
+       if(!sptr) {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: value not given (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+       
+       /* Determine the number of elements */
+       size = _A_CSEQUENCE_FROM_VOID(sptr)->count;
+       
+       if((size >= 1 && size <= 12)) {
+               /* Perform validation of the inner elements */
+               return td->encoding_constraints.general_constraints(td, sptr, ctfailcb, app_key);
+       } else {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: constraint failed (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+}
+
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_type_plmnList_constr_2 CC_NOTUSED = {
+       { 0, 0 },
+       -1      /* (SIZE(1..12)) */};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_type_plmnList_constr_2 CC_NOTUSED = {
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       { APC_CONSTRAINED,       4,  4,  1,  12 }       /* (SIZE(1..12)) */,
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_memb_plmnList_constr_2 CC_NOTUSED = {
+       { 0, 0 },
+       -1      /* (SIZE(1..12)) */};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_memb_plmnList_constr_2 CC_NOTUSED = {
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       { APC_CONSTRAINED,       4,  4,  1,  12 }       /* (SIZE(1..12)) */,
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_TYPE_member_t asn_MBR_plmnList_2[] = {
+       { ATF_POINTER, 0, 0,
+               (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2)),
+               0,
+               &asn_DEF_PlmnID_List,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               ""
+               },
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_plmnList_tags_2[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static asn_SET_OF_specifics_t asn_SPC_plmnList_specs_2 = {
+       sizeof(struct CUUPMeasurement_Container__plmnList),
+       offsetof(struct CUUPMeasurement_Container__plmnList, _asn_ctx),
+       0,      /* XER encoding is XMLDelimitedItemList */
+};
+static /* Use -fall-defs-global to expose */
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_plmnList_2 = {
+       "plmnList",
+       "plmnList",
+       &asn_OP_SEQUENCE_OF,
+       asn_DEF_plmnList_tags_2,
+       sizeof(asn_DEF_plmnList_tags_2)
+               /sizeof(asn_DEF_plmnList_tags_2[0]) - 1, /* 1 */
+       asn_DEF_plmnList_tags_2,        /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_plmnList_tags_2)
+               /sizeof(asn_DEF_plmnList_tags_2[0]), /* 2 */
+       { &asn_OER_type_plmnList_constr_2, &asn_PER_type_plmnList_constr_2, SEQUENCE_OF_constraint },
+       asn_MBR_plmnList_2,
+       1,      /* Single element */
+       &asn_SPC_plmnList_specs_2       /* Additional specs */
+};
+
+asn_TYPE_member_t asn_MBR_CUUPMeasurement_Container_1[] = {
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct CUUPMeasurement_Container, plmnList),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               0,
+               &asn_DEF_plmnList_2,
+               0,
+               { &asn_OER_memb_plmnList_constr_2, &asn_PER_memb_plmnList_constr_2,  memb_plmnList_constraint_1 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "plmnList"
+               },
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_CUUPMeasurement_Container_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_CUUPMeasurement_Container_tag2el_1[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 } /* plmnList */
+};
+asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_CUUPMeasurement_Container_specs_1 = {
+       sizeof(struct CUUPMeasurement_Container),
+       offsetof(struct CUUPMeasurement_Container, _asn_ctx),
+       asn_MAP_CUUPMeasurement_Container_tag2el_1,
+       1,      /* Count of tags in the map */
+       0, 0, 0,        /* Optional elements (not needed) */
+       1,      /* First extension addition */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CUUPMeasurement_Container = {
+       "CUUPMeasurement-Container",
+       "CUUPMeasurement-Container",
+       &asn_OP_SEQUENCE,
+       asn_DEF_CUUPMeasurement_Container_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_CUUPMeasurement_Container_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CUUPMeasurement_Container_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_CUUPMeasurement_Container_tags_1,       /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_CUUPMeasurement_Container_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CUUPMeasurement_Container_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, 0, SEQUENCE_constraint },
+       asn_MBR_CUUPMeasurement_Container_1,
+       1,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_CUUPMeasurement_Container_specs_1      /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CUUPMeasurement-Container.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CUUPMeasurement-Container.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8105467
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,56 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#ifndef        _CUUPMeasurement_Container_H_
+#define        _CUUPMeasurement_Container_H_
+
+
+#include <asn_application.h>
+
+/* Including external dependencies */
+#include <asn_SEQUENCE_OF.h>
+#include <constr_SEQUENCE_OF.h>
+#include <constr_SEQUENCE.h>
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Forward declarations */
+struct PlmnID_List;
+
+/* CUUPMeasurement-Container */
+typedef struct CUUPMeasurement_Container {
+       struct CUUPMeasurement_Container__plmnList {
+               A_SEQUENCE_OF(struct PlmnID_List) list;
+               
+               /* Context for parsing across buffer boundaries */
+               asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+       } plmnList;
+       /*
+        * This type is extensible,
+        * possible extensions are below.
+        */
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} CUUPMeasurement_Container_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CUUPMeasurement_Container;
+extern asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_CUUPMeasurement_Container_specs_1;
+extern asn_TYPE_member_t asn_MBR_CUUPMeasurement_Container_1[1];
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+/* Referred external types */
+#include "PlmnID-List.h"
+
+#endif /* _CUUPMeasurement_Container_H_ */
+#include <asn_internal.h>
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Cause.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Cause.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..13e68be
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,110 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#include "Cause.h"
+
+asn_per_constraints_t asn_PER_type_Cause_constr_1 CC_NOTUSED = {
+       { APC_CONSTRAINED | APC_EXTENSIBLE,  3,  3,  0,  4 }    /* (0..4,...) */,
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+asn_TYPE_member_t asn_MBR_Cause_1[] = {
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct Cause, choice.ricRequest),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_CauseRIC,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "ricRequest"
+               },
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct Cause, choice.ricService),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_CauseRICservice,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "ricService"
+               },
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct Cause, choice.transport),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (2 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_CauseTransport,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "transport"
+               },
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct Cause, choice.protocol),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (3 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_CauseProtocol,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "protocol"
+               },
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct Cause, choice.misc),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (4 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_CauseMisc,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "misc"
+               },
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_Cause_tag2el_1[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 }, /* ricRequest */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)), 1, 0, 0 }, /* ricService */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (2 << 2)), 2, 0, 0 }, /* transport */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (3 << 2)), 3, 0, 0 }, /* protocol */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (4 << 2)), 4, 0, 0 } /* misc */
+};
+asn_CHOICE_specifics_t asn_SPC_Cause_specs_1 = {
+       sizeof(struct Cause),
+       offsetof(struct Cause, _asn_ctx),
+       offsetof(struct Cause, present),
+       sizeof(((struct Cause *)0)->present),
+       asn_MAP_Cause_tag2el_1,
+       5,      /* Count of tags in the map */
+       0, 0,
+       5       /* Extensions start */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_Cause = {
+       "Cause",
+       "Cause",
+       &asn_OP_CHOICE,
+       0,      /* No effective tags (pointer) */
+       0,      /* No effective tags (count) */
+       0,      /* No tags (pointer) */
+       0,      /* No tags (count) */
+       { 0, &asn_PER_type_Cause_constr_1, CHOICE_constraint },
+       asn_MBR_Cause_1,
+       5,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_Cause_specs_1  /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Cause.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Cause.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..cf1180c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,86 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#ifndef        _Cause_H_
+#define        _Cause_H_
+
+
+#include "asn_application.h"
+
+/* Including external dependencies */
+#include "CauseRIC.h"
+#include "CauseRICservice.h"
+#include "CauseTransport.h"
+#include "CauseProtocol.h"
+#include "CauseMisc.h"
+#include "constr_CHOICE.h"
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Dependencies */
+typedef enum Cause_PR {
+       Cause_PR_NOTHING,       /* No components present */
+       Cause_PR_ricRequest,
+       Cause_PR_ricService,
+       Cause_PR_transport,
+       Cause_PR_protocol,
+       Cause_PR_misc
+       /* Extensions may appear below */
+       
+} Cause_PR;
+
+/* Cause */
+typedef struct Cause {
+       Cause_PR present;
+       union Cause_u {
+               CauseRIC_t       ricRequest;
+               CauseRICservice_t        ricService;
+               CauseTransport_t         transport;
+               CauseProtocol_t  protocol;
+               CauseMisc_t      misc;
+               /*
+                * This type is extensible,
+                * possible extensions are below.
+                */
+       } choice;
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} Cause_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_Cause;
+extern asn_CHOICE_specifics_t asn_SPC_Cause_specs_1;
+extern asn_TYPE_member_t asn_MBR_Cause_1[5];
+extern asn_per_constraints_t asn_PER_type_Cause_constr_1;
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _Cause_H_ */
+#include "asn_internal.h"
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseMisc.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseMisc.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..80f0bbd
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,77 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#include "CauseMisc.h"
+
+/*
+ * This type is implemented using NativeEnumerated,
+ * so here we adjust the DEF accordingly.
+ */
+asn_per_constraints_t asn_PER_type_CauseMisc_constr_1 CC_NOTUSED = {
+       { APC_CONSTRAINED | APC_EXTENSIBLE,  2,  2,  0,  3 }    /* (0..3,...) */,
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static const asn_INTEGER_enum_map_t asn_MAP_CauseMisc_value2enum_1[] = {
+       { 0,    27,     "control-processing-overload" },
+       { 1,    16,     "hardware-failure" },
+       { 2,    15,     "om-intervention" },
+       { 3,    11,     "unspecified" }
+       /* This list is extensible */
+};
+static const unsigned int asn_MAP_CauseMisc_enum2value_1[] = {
+       0,      /* control-processing-overload(0) */
+       1,      /* hardware-failure(1) */
+       2,      /* om-intervention(2) */
+       3       /* unspecified(3) */
+       /* This list is extensible */
+};
+const asn_INTEGER_specifics_t asn_SPC_CauseMisc_specs_1 = {
+       asn_MAP_CauseMisc_value2enum_1, /* "tag" => N; sorted by tag */
+       asn_MAP_CauseMisc_enum2value_1, /* N => "tag"; sorted by N */
+       4,      /* Number of elements in the maps */
+       5,      /* Extensions before this member */
+       1,      /* Strict enumeration */
+       0,      /* Native long size */
+       0
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_CauseMisc_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (10 << 2))
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CauseMisc = {
+       "CauseMisc",
+       "CauseMisc",
+       &asn_OP_NativeEnumerated,
+       asn_DEF_CauseMisc_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_CauseMisc_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CauseMisc_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_CauseMisc_tags_1,       /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_CauseMisc_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CauseMisc_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, &asn_PER_type_CauseMisc_constr_1, NativeEnumerated_constraint },
+       0, 0,   /* Defined elsewhere */
+       &asn_SPC_CauseMisc_specs_1      /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseMisc.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseMisc.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..73c3c6a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,74 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#ifndef        _CauseMisc_H_
+#define        _CauseMisc_H_
+
+
+#include "asn_application.h"
+
+/* Including external dependencies */
+#include "NativeEnumerated.h"
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Dependencies */
+typedef enum CauseMisc {
+       CauseMisc_control_processing_overload   = 0,
+       CauseMisc_hardware_failure      = 1,
+       CauseMisc_om_intervention       = 2,
+       CauseMisc_unspecified   = 3
+       /*
+        * Enumeration is extensible
+        */
+} e_CauseMisc;
+
+/* CauseMisc */
+typedef long    CauseMisc_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_per_constraints_t asn_PER_type_CauseMisc_constr_1;
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CauseMisc;
+extern const asn_INTEGER_specifics_t asn_SPC_CauseMisc_specs_1;
+asn_struct_free_f CauseMisc_free;
+asn_struct_print_f CauseMisc_print;
+asn_constr_check_f CauseMisc_constraint;
+ber_type_decoder_f CauseMisc_decode_ber;
+der_type_encoder_f CauseMisc_encode_der;
+xer_type_decoder_f CauseMisc_decode_xer;
+xer_type_encoder_f CauseMisc_encode_xer;
+per_type_decoder_f CauseMisc_decode_uper;
+per_type_encoder_f CauseMisc_encode_uper;
+per_type_decoder_f CauseMisc_decode_aper;
+per_type_encoder_f CauseMisc_encode_aper;
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _CauseMisc_H_ */
+#include "asn_internal.h"
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseProtocol.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseProtocol.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9dbb542
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,83 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#include "CauseProtocol.h"
+
+/*
+ * This type is implemented using NativeEnumerated,
+ * so here we adjust the DEF accordingly.
+ */
+asn_per_constraints_t asn_PER_type_CauseProtocol_constr_1 CC_NOTUSED = {
+       { APC_CONSTRAINED | APC_EXTENSIBLE,  3,  3,  0,  6 }    /* (0..6,...) */,
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static const asn_INTEGER_enum_map_t asn_MAP_CauseProtocol_value2enum_1[] = {
+       { 0,    21,     "transfer-syntax-error" },
+       { 1,    28,     "abstract-syntax-error-reject" },
+       { 2,    39,     "abstract-syntax-error-ignore-and-notify" },
+       { 3,    42,     "message-not-compatible-with-receiver-state" },
+       { 4,    14,     "semantic-error" },
+       { 5,    49,     "abstract-syntax-error-falsely-constructed-message" },
+       { 6,    11,     "unspecified" }
+       /* This list is extensible */
+};
+static const unsigned int asn_MAP_CauseProtocol_enum2value_1[] = {
+       5,      /* abstract-syntax-error-falsely-constructed-message(5) */
+       2,      /* abstract-syntax-error-ignore-and-notify(2) */
+       1,      /* abstract-syntax-error-reject(1) */
+       3,      /* message-not-compatible-with-receiver-state(3) */
+       4,      /* semantic-error(4) */
+       0,      /* transfer-syntax-error(0) */
+       6       /* unspecified(6) */
+       /* This list is extensible */
+};
+const asn_INTEGER_specifics_t asn_SPC_CauseProtocol_specs_1 = {
+       asn_MAP_CauseProtocol_value2enum_1,     /* "tag" => N; sorted by tag */
+       asn_MAP_CauseProtocol_enum2value_1,     /* N => "tag"; sorted by N */
+       7,      /* Number of elements in the maps */
+       8,      /* Extensions before this member */
+       1,      /* Strict enumeration */
+       0,      /* Native long size */
+       0
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_CauseProtocol_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (10 << 2))
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CauseProtocol = {
+       "CauseProtocol",
+       "CauseProtocol",
+       &asn_OP_NativeEnumerated,
+       asn_DEF_CauseProtocol_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_CauseProtocol_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CauseProtocol_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_CauseProtocol_tags_1,   /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_CauseProtocol_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CauseProtocol_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, &asn_PER_type_CauseProtocol_constr_1, NativeEnumerated_constraint },
+       0, 0,   /* Defined elsewhere */
+       &asn_SPC_CauseProtocol_specs_1  /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseProtocol.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseProtocol.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..baf6d65
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,77 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#ifndef        _CauseProtocol_H_
+#define        _CauseProtocol_H_
+
+
+#include "asn_application.h"
+
+/* Including external dependencies */
+#include "NativeEnumerated.h"
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Dependencies */
+typedef enum CauseProtocol {
+       CauseProtocol_transfer_syntax_error     = 0,
+       CauseProtocol_abstract_syntax_error_reject      = 1,
+       CauseProtocol_abstract_syntax_error_ignore_and_notify   = 2,
+       CauseProtocol_message_not_compatible_with_receiver_state        = 3,
+       CauseProtocol_semantic_error    = 4,
+       CauseProtocol_abstract_syntax_error_falsely_constructed_message = 5,
+       CauseProtocol_unspecified       = 6
+       /*
+        * Enumeration is extensible
+        */
+} e_CauseProtocol;
+
+/* CauseProtocol */
+typedef long    CauseProtocol_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_per_constraints_t asn_PER_type_CauseProtocol_constr_1;
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CauseProtocol;
+extern const asn_INTEGER_specifics_t asn_SPC_CauseProtocol_specs_1;
+asn_struct_free_f CauseProtocol_free;
+asn_struct_print_f CauseProtocol_print;
+asn_constr_check_f CauseProtocol_constraint;
+ber_type_decoder_f CauseProtocol_decode_ber;
+der_type_encoder_f CauseProtocol_encode_der;
+xer_type_decoder_f CauseProtocol_decode_xer;
+xer_type_encoder_f CauseProtocol_encode_xer;
+per_type_decoder_f CauseProtocol_decode_uper;
+per_type_encoder_f CauseProtocol_encode_uper;
+per_type_decoder_f CauseProtocol_decode_aper;
+per_type_encoder_f CauseProtocol_encode_aper;
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _CauseProtocol_H_ */
+#include "asn_internal.h"
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseRIC.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseRIC.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5d565b3
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,91 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#include "CauseRIC.h"
+
+/*
+ * This type is implemented using NativeEnumerated,
+ * so here we adjust the DEF accordingly.
+ */
+asn_per_constraints_t asn_PER_type_CauseRIC_constr_1 CC_NOTUSED = {
+       { APC_CONSTRAINED | APC_EXTENSIBLE,  4,  4,  0,  10 }   /* (0..10,...) */,
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static const asn_INTEGER_enum_map_t asn_MAP_CauseRIC_value2enum_1[] = {
+       { 0,    23,     "ran-function-id-Invalid" },
+       { 1,    20,     "action-not-supported" },
+       { 2,    17,     "excessive-actions" },
+       { 3,    16,     "duplicate-action" },
+       { 4,    15,     "duplicate-event" },
+       { 5,    23,     "function-resource-limit" },
+       { 6,    18,     "request-id-unknown" },
+       { 7,    46,     "inconsistent-action-subsequent-action-sequence" },
+       { 8,    23,     "control-message-invalid" },
+       { 9,    23,     "call-process-id-invalid" },
+       { 10,   11,     "unspecified" }
+       /* This list is extensible */
+};
+static const unsigned int asn_MAP_CauseRIC_enum2value_1[] = {
+       1,      /* action-not-supported(1) */
+       9,      /* call-process-id-invalid(9) */
+       8,      /* control-message-invalid(8) */
+       3,      /* duplicate-action(3) */
+       4,      /* duplicate-event(4) */
+       2,      /* excessive-actions(2) */
+       5,      /* function-resource-limit(5) */
+       7,      /* inconsistent-action-subsequent-action-sequence(7) */
+       0,      /* ran-function-id-Invalid(0) */
+       6,      /* request-id-unknown(6) */
+       10      /* unspecified(10) */
+       /* This list is extensible */
+};
+const asn_INTEGER_specifics_t asn_SPC_CauseRIC_specs_1 = {
+       asn_MAP_CauseRIC_value2enum_1,  /* "tag" => N; sorted by tag */
+       asn_MAP_CauseRIC_enum2value_1,  /* N => "tag"; sorted by N */
+       11,     /* Number of elements in the maps */
+       12,     /* Extensions before this member */
+       1,      /* Strict enumeration */
+       0,      /* Native long size */
+       0
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_CauseRIC_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (10 << 2))
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CauseRIC = {
+       "CauseRIC",
+       "CauseRIC",
+       &asn_OP_NativeEnumerated,
+       asn_DEF_CauseRIC_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_CauseRIC_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CauseRIC_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_CauseRIC_tags_1,        /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_CauseRIC_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CauseRIC_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, &asn_PER_type_CauseRIC_constr_1, NativeEnumerated_constraint },
+       0, 0,   /* Defined elsewhere */
+       &asn_SPC_CauseRIC_specs_1       /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseRIC.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseRIC.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..40bce8a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,81 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#ifndef        _CauseRIC_H_
+#define        _CauseRIC_H_
+
+
+#include "asn_application.h"
+
+/* Including external dependencies */
+#include "NativeEnumerated.h"
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Dependencies */
+typedef enum CauseRIC {
+       CauseRIC_ran_function_id_Invalid        = 0,
+       CauseRIC_action_not_supported   = 1,
+       CauseRIC_excessive_actions      = 2,
+       CauseRIC_duplicate_action       = 3,
+       CauseRIC_duplicate_event        = 4,
+       CauseRIC_function_resource_limit        = 5,
+       CauseRIC_request_id_unknown     = 6,
+       CauseRIC_inconsistent_action_subsequent_action_sequence = 7,
+       CauseRIC_control_message_invalid        = 8,
+       CauseRIC_call_process_id_invalid        = 9,
+       CauseRIC_unspecified    = 10
+       /*
+        * Enumeration is extensible
+        */
+} e_CauseRIC;
+
+/* CauseRIC */
+typedef long    CauseRIC_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_per_constraints_t asn_PER_type_CauseRIC_constr_1;
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CauseRIC;
+extern const asn_INTEGER_specifics_t asn_SPC_CauseRIC_specs_1;
+asn_struct_free_f CauseRIC_free;
+asn_struct_print_f CauseRIC_print;
+asn_constr_check_f CauseRIC_constraint;
+ber_type_decoder_f CauseRIC_decode_ber;
+der_type_encoder_f CauseRIC_encode_der;
+xer_type_decoder_f CauseRIC_decode_xer;
+xer_type_encoder_f CauseRIC_encode_xer;
+per_type_decoder_f CauseRIC_decode_uper;
+per_type_encoder_f CauseRIC_encode_uper;
+per_type_decoder_f CauseRIC_decode_aper;
+per_type_encoder_f CauseRIC_encode_aper;
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _CauseRIC_H_ */
+#include "asn_internal.h"
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseRICservice.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseRICservice.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9a3073d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,75 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#include "CauseRICservice.h"
+
+/*
+ * This type is implemented using NativeEnumerated,
+ * so here we adjust the DEF accordingly.
+ */
+asn_per_constraints_t asn_PER_type_CauseRICservice_constr_1 CC_NOTUSED = {
+       { APC_CONSTRAINED | APC_EXTENSIBLE,  2,  2,  0,  2 }    /* (0..2,...) */,
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static const asn_INTEGER_enum_map_t asn_MAP_CauseRICservice_value2enum_1[] = {
+       { 0,    21,     "function-not-required" },
+       { 1,    19,     "excessive-functions" },
+       { 2,    18,     "ric-resource-limit" }
+       /* This list is extensible */
+};
+static const unsigned int asn_MAP_CauseRICservice_enum2value_1[] = {
+       1,      /* excessive-functions(1) */
+       0,      /* function-not-required(0) */
+       2       /* ric-resource-limit(2) */
+       /* This list is extensible */
+};
+const asn_INTEGER_specifics_t asn_SPC_CauseRICservice_specs_1 = {
+       asn_MAP_CauseRICservice_value2enum_1,   /* "tag" => N; sorted by tag */
+       asn_MAP_CauseRICservice_enum2value_1,   /* N => "tag"; sorted by N */
+       3,      /* Number of elements in the maps */
+       4,      /* Extensions before this member */
+       1,      /* Strict enumeration */
+       0,      /* Native long size */
+       0
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_CauseRICservice_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (10 << 2))
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CauseRICservice = {
+       "CauseRICservice",
+       "CauseRICservice",
+       &asn_OP_NativeEnumerated,
+       asn_DEF_CauseRICservice_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_CauseRICservice_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CauseRICservice_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_CauseRICservice_tags_1, /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_CauseRICservice_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CauseRICservice_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, &asn_PER_type_CauseRICservice_constr_1, NativeEnumerated_constraint },
+       0, 0,   /* Defined elsewhere */
+       &asn_SPC_CauseRICservice_specs_1        /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseRICservice.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseRICservice.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fa07cf8
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,73 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#ifndef        _CauseRICservice_H_
+#define        _CauseRICservice_H_
+
+
+#include "asn_application.h"
+
+/* Including external dependencies */
+#include "NativeEnumerated.h"
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Dependencies */
+typedef enum CauseRICservice {
+       CauseRICservice_function_not_required   = 0,
+       CauseRICservice_excessive_functions     = 1,
+       CauseRICservice_ric_resource_limit      = 2
+       /*
+        * Enumeration is extensible
+        */
+} e_CauseRICservice;
+
+/* CauseRICservice */
+typedef long    CauseRICservice_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_per_constraints_t asn_PER_type_CauseRICservice_constr_1;
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CauseRICservice;
+extern const asn_INTEGER_specifics_t asn_SPC_CauseRICservice_specs_1;
+asn_struct_free_f CauseRICservice_free;
+asn_struct_print_f CauseRICservice_print;
+asn_constr_check_f CauseRICservice_constraint;
+ber_type_decoder_f CauseRICservice_decode_ber;
+der_type_encoder_f CauseRICservice_encode_der;
+xer_type_decoder_f CauseRICservice_decode_xer;
+xer_type_encoder_f CauseRICservice_encode_xer;
+per_type_decoder_f CauseRICservice_decode_uper;
+per_type_encoder_f CauseRICservice_encode_uper;
+per_type_decoder_f CauseRICservice_decode_aper;
+per_type_encoder_f CauseRICservice_encode_aper;
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _CauseRICservice_H_ */
+#include "asn_internal.h"
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseTransport.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseTransport.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b44f4ff
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,73 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#include "CauseTransport.h"
+
+/*
+ * This type is implemented using NativeEnumerated,
+ * so here we adjust the DEF accordingly.
+ */
+asn_per_constraints_t asn_PER_type_CauseTransport_constr_1 CC_NOTUSED = {
+       { APC_CONSTRAINED | APC_EXTENSIBLE,  1,  1,  0,  1 }    /* (0..1,...) */,
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static const asn_INTEGER_enum_map_t asn_MAP_CauseTransport_value2enum_1[] = {
+       { 0,    11,     "unspecified" },
+       { 1,    30,     "transport-resource-unavailable" }
+       /* This list is extensible */
+};
+static const unsigned int asn_MAP_CauseTransport_enum2value_1[] = {
+       1,      /* transport-resource-unavailable(1) */
+       0       /* unspecified(0) */
+       /* This list is extensible */
+};
+const asn_INTEGER_specifics_t asn_SPC_CauseTransport_specs_1 = {
+       asn_MAP_CauseTransport_value2enum_1,    /* "tag" => N; sorted by tag */
+       asn_MAP_CauseTransport_enum2value_1,    /* N => "tag"; sorted by N */
+       2,      /* Number of elements in the maps */
+       3,      /* Extensions before this member */
+       1,      /* Strict enumeration */
+       0,      /* Native long size */
+       0
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_CauseTransport_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (10 << 2))
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CauseTransport = {
+       "CauseTransport",
+       "CauseTransport",
+       &asn_OP_NativeEnumerated,
+       asn_DEF_CauseTransport_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_CauseTransport_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CauseTransport_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_CauseTransport_tags_1,  /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_CauseTransport_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CauseTransport_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, &asn_PER_type_CauseTransport_constr_1, NativeEnumerated_constraint },
+       0, 0,   /* Defined elsewhere */
+       &asn_SPC_CauseTransport_specs_1 /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseTransport.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CauseTransport.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9c25253
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,72 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#ifndef        _CauseTransport_H_
+#define        _CauseTransport_H_
+
+
+#include "asn_application.h"
+
+/* Including external dependencies */
+#include "NativeEnumerated.h"
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Dependencies */
+typedef enum CauseTransport {
+       CauseTransport_unspecified      = 0,
+       CauseTransport_transport_resource_unavailable   = 1
+       /*
+        * Enumeration is extensible
+        */
+} e_CauseTransport;
+
+/* CauseTransport */
+typedef long    CauseTransport_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_per_constraints_t asn_PER_type_CauseTransport_constr_1;
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CauseTransport;
+extern const asn_INTEGER_specifics_t asn_SPC_CauseTransport_specs_1;
+asn_struct_free_f CauseTransport_free;
+asn_struct_print_f CauseTransport_print;
+asn_constr_check_f CauseTransport_constraint;
+ber_type_decoder_f CauseTransport_decode_ber;
+der_type_encoder_f CauseTransport_encode_der;
+xer_type_decoder_f CauseTransport_decode_xer;
+xer_type_encoder_f CauseTransport_encode_xer;
+per_type_decoder_f CauseTransport_decode_uper;
+per_type_encoder_f CauseTransport_encode_uper;
+per_type_decoder_f CauseTransport_decode_aper;
+per_type_encoder_f CauseTransport_encode_aper;
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _CauseTransport_H_ */
+#include "asn_internal.h"
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CellResourceReportListItem.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CellResourceReportListItem.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..03a9d30
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,227 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#include "CellResourceReportListItem.h"
+
+static int
+memb_dl_TotalofAvailablePRBs_constraint_1(const asn_TYPE_descriptor_t *td, const void *sptr,
+                       asn_app_constraint_failed_f *ctfailcb, void *app_key) {
+       long value;
+       
+       if(!sptr) {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: value not given (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+       
+       value = *(const long *)sptr;
+       
+       if((value >= 0 && value <= 273)) {
+               /* Constraint check succeeded */
+               return 0;
+       } else {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: constraint failed (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+}
+
+static int
+memb_ul_TotalofAvailablePRBs_constraint_1(const asn_TYPE_descriptor_t *td, const void *sptr,
+                       asn_app_constraint_failed_f *ctfailcb, void *app_key) {
+       long value;
+       
+       if(!sptr) {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: value not given (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+       
+       value = *(const long *)sptr;
+       
+       if((value >= 0 && value <= 273)) {
+               /* Constraint check succeeded */
+               return 0;
+       } else {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: constraint failed (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+}
+
+static int
+memb_servedPlmnPerCellList_constraint_1(const asn_TYPE_descriptor_t *td, const void *sptr,
+                       asn_app_constraint_failed_f *ctfailcb, void *app_key) {
+       size_t size;
+       
+       if(!sptr) {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: value not given (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+       
+       /* Determine the number of elements */
+       size = _A_CSEQUENCE_FROM_VOID(sptr)->count;
+       
+       if((size >= 1 && size <= 12)) {
+               /* Perform validation of the inner elements */
+               return td->encoding_constraints.general_constraints(td, sptr, ctfailcb, app_key);
+       } else {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: constraint failed (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+}
+
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_type_servedPlmnPerCellList_constr_5 CC_NOTUSED = {
+       { 0, 0 },
+       -1      /* (SIZE(1..12)) */};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_type_servedPlmnPerCellList_constr_5 CC_NOTUSED = {
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       { APC_CONSTRAINED,       4,  4,  1,  12 }       /* (SIZE(1..12)) */,
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_memb_dl_TotalofAvailablePRBs_constr_3 CC_NOTUSED = {
+       { 2, 1 }        /* (0..273) */,
+       -1};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_memb_dl_TotalofAvailablePRBs_constr_3 CC_NOTUSED = {
+       { APC_CONSTRAINED,       9,  9,  0,  273 }      /* (0..273) */,
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_memb_ul_TotalofAvailablePRBs_constr_4 CC_NOTUSED = {
+       { 2, 1 }        /* (0..273) */,
+       -1};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_memb_ul_TotalofAvailablePRBs_constr_4 CC_NOTUSED = {
+       { APC_CONSTRAINED,       9,  9,  0,  273 }      /* (0..273) */,
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_memb_servedPlmnPerCellList_constr_5 CC_NOTUSED = {
+       { 0, 0 },
+       -1      /* (SIZE(1..12)) */};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_memb_servedPlmnPerCellList_constr_5 CC_NOTUSED = {
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       { APC_CONSTRAINED,       4,  4,  1,  12 }       /* (SIZE(1..12)) */,
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_TYPE_member_t asn_MBR_servedPlmnPerCellList_5[] = {
+       { ATF_POINTER, 0, 0,
+               (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2)),
+               0,
+               &asn_DEF_ServedPlmnPerCellListItem,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               ""
+               },
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_servedPlmnPerCellList_tags_5[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (3 << 2)),
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static asn_SET_OF_specifics_t asn_SPC_servedPlmnPerCellList_specs_5 = {
+       sizeof(struct CellResourceReportListItem__servedPlmnPerCellList),
+       offsetof(struct CellResourceReportListItem__servedPlmnPerCellList, _asn_ctx),
+       0,      /* XER encoding is XMLDelimitedItemList */
+};
+static /* Use -fall-defs-global to expose */
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_servedPlmnPerCellList_5 = {
+       "servedPlmnPerCellList",
+       "servedPlmnPerCellList",
+       &asn_OP_SEQUENCE_OF,
+       asn_DEF_servedPlmnPerCellList_tags_5,
+       sizeof(asn_DEF_servedPlmnPerCellList_tags_5)
+               /sizeof(asn_DEF_servedPlmnPerCellList_tags_5[0]) - 1, /* 1 */
+       asn_DEF_servedPlmnPerCellList_tags_5,   /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_servedPlmnPerCellList_tags_5)
+               /sizeof(asn_DEF_servedPlmnPerCellList_tags_5[0]), /* 2 */
+       { &asn_OER_type_servedPlmnPerCellList_constr_5, &asn_PER_type_servedPlmnPerCellList_constr_5, SEQUENCE_OF_constraint },
+       asn_MBR_servedPlmnPerCellList_5,
+       1,      /* Single element */
+       &asn_SPC_servedPlmnPerCellList_specs_5  /* Additional specs */
+};
+
+asn_TYPE_member_t asn_MBR_CellResourceReportListItem_1[] = {
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct CellResourceReportListItem, nRCGI),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_NRCGI,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "nRCGI"
+               },
+       { ATF_POINTER, 2, offsetof(struct CellResourceReportListItem, dl_TotalofAvailablePRBs),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_NativeInteger,
+               0,
+               { &asn_OER_memb_dl_TotalofAvailablePRBs_constr_3, &asn_PER_memb_dl_TotalofAvailablePRBs_constr_3,  memb_dl_TotalofAvailablePRBs_constraint_1 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "dl-TotalofAvailablePRBs"
+               },
+       { ATF_POINTER, 1, offsetof(struct CellResourceReportListItem, ul_TotalofAvailablePRBs),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (2 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_NativeInteger,
+               0,
+               { &asn_OER_memb_ul_TotalofAvailablePRBs_constr_4, &asn_PER_memb_ul_TotalofAvailablePRBs_constr_4,  memb_ul_TotalofAvailablePRBs_constraint_1 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "ul-TotalofAvailablePRBs"
+               },
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct CellResourceReportListItem, servedPlmnPerCellList),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (3 << 2)),
+               0,
+               &asn_DEF_servedPlmnPerCellList_5,
+               0,
+               { &asn_OER_memb_servedPlmnPerCellList_constr_5, &asn_PER_memb_servedPlmnPerCellList_constr_5,  memb_servedPlmnPerCellList_constraint_1 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "servedPlmnPerCellList"
+               },
+};
+static const int asn_MAP_CellResourceReportListItem_oms_1[] = { 1, 2 };
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_CellResourceReportListItem_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_CellResourceReportListItem_tag2el_1[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 }, /* nRCGI */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)), 1, 0, 0 }, /* dl-TotalofAvailablePRBs */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (2 << 2)), 2, 0, 0 }, /* ul-TotalofAvailablePRBs */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (3 << 2)), 3, 0, 0 } /* servedPlmnPerCellList */
+};
+asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_CellResourceReportListItem_specs_1 = {
+       sizeof(struct CellResourceReportListItem),
+       offsetof(struct CellResourceReportListItem, _asn_ctx),
+       asn_MAP_CellResourceReportListItem_tag2el_1,
+       4,      /* Count of tags in the map */
+       asn_MAP_CellResourceReportListItem_oms_1,       /* Optional members */
+       2, 0,   /* Root/Additions */
+       4,      /* First extension addition */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CellResourceReportListItem = {
+       "CellResourceReportListItem",
+       "CellResourceReportListItem",
+       &asn_OP_SEQUENCE,
+       asn_DEF_CellResourceReportListItem_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_CellResourceReportListItem_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CellResourceReportListItem_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_CellResourceReportListItem_tags_1,      /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_CellResourceReportListItem_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CellResourceReportListItem_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, 0, SEQUENCE_constraint },
+       asn_MBR_CellResourceReportListItem_1,
+       4,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_CellResourceReportListItem_specs_1     /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CellResourceReportListItem.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CellResourceReportListItem.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d314460
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,61 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#ifndef        _CellResourceReportListItem_H_
+#define        _CellResourceReportListItem_H_
+
+
+#include <asn_application.h>
+
+/* Including external dependencies */
+#include "NRCGI.h"
+#include <NativeInteger.h>
+#include <asn_SEQUENCE_OF.h>
+#include <constr_SEQUENCE_OF.h>
+#include <constr_SEQUENCE.h>
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Forward declarations */
+struct ServedPlmnPerCellListItem;
+
+/* CellResourceReportListItem */
+typedef struct CellResourceReportListItem {
+       NRCGI_t  nRCGI;
+       long    *dl_TotalofAvailablePRBs;       /* OPTIONAL */
+       long    *ul_TotalofAvailablePRBs;       /* OPTIONAL */
+       struct CellResourceReportListItem__servedPlmnPerCellList {
+               A_SEQUENCE_OF(struct ServedPlmnPerCellListItem) list;
+               
+               /* Context for parsing across buffer boundaries */
+               asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+       } servedPlmnPerCellList;
+       /*
+        * This type is extensible,
+        * possible extensions are below.
+        */
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} CellResourceReportListItem_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CellResourceReportListItem;
+extern asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_CellResourceReportListItem_specs_1;
+extern asn_TYPE_member_t asn_MBR_CellResourceReportListItem_1[4];
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+/* Referred external types */
+#include "ServedPlmnPerCellListItem.h"
+
+#endif /* _CellResourceReportListItem_H_ */
+#include <asn_internal.h>
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Criticality.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Criticality.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..734cf50
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,73 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-CommonDataTypes"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#include "Criticality.h"
+
+/*
+ * This type is implemented using NativeEnumerated,
+ * so here we adjust the DEF accordingly.
+ */
+asn_per_constraints_t asn_PER_type_Criticality_constr_1 CC_NOTUSED = {
+       { APC_CONSTRAINED,       2,  2,  0,  2 }        /* (0..2) */,
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static const asn_INTEGER_enum_map_t asn_MAP_Criticality_value2enum_1[] = {
+       { 0,    6,      "reject" },
+       { 1,    6,      "ignore" },
+       { 2,    6,      "notify" }
+};
+static const unsigned int asn_MAP_Criticality_enum2value_1[] = {
+       1,      /* ignore(1) */
+       2,      /* notify(2) */
+       0       /* reject(0) */
+};
+const asn_INTEGER_specifics_t asn_SPC_Criticality_specs_1 = {
+       asn_MAP_Criticality_value2enum_1,       /* "tag" => N; sorted by tag */
+       asn_MAP_Criticality_enum2value_1,       /* N => "tag"; sorted by N */
+       3,      /* Number of elements in the maps */
+       0,      /* Enumeration is not extensible */
+       1,      /* Strict enumeration */
+       0,      /* Native long size */
+       0
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_Criticality_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (10 << 2))
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_Criticality = {
+       "Criticality",
+       "Criticality",
+       &asn_OP_NativeEnumerated,
+       asn_DEF_Criticality_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_Criticality_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_Criticality_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_Criticality_tags_1,     /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_Criticality_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_Criticality_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, &asn_PER_type_Criticality_constr_1, NativeEnumerated_constraint },
+       0, 0,   /* Defined elsewhere */
+       &asn_SPC_Criticality_specs_1    /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Criticality.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/Criticality.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..172be67
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,70 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-CommonDataTypes"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#ifndef        _Criticality_H_
+#define        _Criticality_H_
+
+
+#include "asn_application.h"
+
+/* Including external dependencies */
+#include "NativeEnumerated.h"
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Dependencies */
+typedef enum Criticality {
+       Criticality_reject      = 0,
+       Criticality_ignore      = 1,
+       Criticality_notify      = 2
+} e_Criticality;
+
+/* Criticality */
+typedef long    Criticality_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_per_constraints_t asn_PER_type_Criticality_constr_1;
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_Criticality;
+extern const asn_INTEGER_specifics_t asn_SPC_Criticality_specs_1;
+asn_struct_free_f Criticality_free;
+asn_struct_print_f Criticality_print;
+asn_constr_check_f Criticality_constraint;
+ber_type_decoder_f Criticality_decode_ber;
+der_type_encoder_f Criticality_encode_der;
+xer_type_decoder_f Criticality_decode_xer;
+xer_type_encoder_f Criticality_encode_xer;
+per_type_decoder_f Criticality_decode_uper;
+per_type_encoder_f Criticality_encode_uper;
+per_type_decoder_f Criticality_decode_aper;
+per_type_encoder_f Criticality_encode_aper;
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _Criticality_H_ */
+#include "asn_internal.h"
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics-IE-Item.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics-IE-Item.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f2e6c4f
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,88 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#include "CriticalityDiagnostics-IE-Item.h"
+
+asn_TYPE_member_t asn_MBR_CriticalityDiagnostics_IE_Item_1[] = {
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct CriticalityDiagnostics_IE_Item, iECriticality),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_Criticality,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "iECriticality"
+               },
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct CriticalityDiagnostics_IE_Item, iE_ID),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_ProtocolIE_ID,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "iE-ID"
+               },
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct CriticalityDiagnostics_IE_Item, typeOfError),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (2 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_TypeOfError,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "typeOfError"
+               },
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_Item_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_CriticalityDiagnostics_IE_Item_tag2el_1[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 }, /* iECriticality */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)), 1, 0, 0 }, /* iE-ID */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (2 << 2)), 2, 0, 0 } /* typeOfError */
+};
+asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_CriticalityDiagnostics_IE_Item_specs_1 = {
+       sizeof(struct CriticalityDiagnostics_IE_Item),
+       offsetof(struct CriticalityDiagnostics_IE_Item, _asn_ctx),
+       asn_MAP_CriticalityDiagnostics_IE_Item_tag2el_1,
+       3,      /* Count of tags in the map */
+       0, 0, 0,        /* Optional elements (not needed) */
+       3,      /* First extension addition */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_Item = {
+       "CriticalityDiagnostics-IE-Item",
+       "CriticalityDiagnostics-IE-Item",
+       &asn_OP_SEQUENCE,
+       asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_Item_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_Item_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_Item_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_Item_tags_1,  /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_Item_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_Item_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, 0, SEQUENCE_constraint },
+       asn_MBR_CriticalityDiagnostics_IE_Item_1,
+       3,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_CriticalityDiagnostics_IE_Item_specs_1 /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics-IE-Item.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics-IE-Item.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..28eb8b6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,66 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#ifndef        _CriticalityDiagnostics_IE_Item_H_
+#define        _CriticalityDiagnostics_IE_Item_H_
+
+
+#include "asn_application.h"
+
+/* Including external dependencies */
+#include "Criticality.h"
+#include "ProtocolIE-ID.h"
+#include "TypeOfError.h"
+#include "constr_SEQUENCE.h"
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* CriticalityDiagnostics-IE-Item */
+typedef struct CriticalityDiagnostics_IE_Item {
+       Criticality_t    iECriticality;
+       ProtocolIE_ID_t  iE_ID;
+       TypeOfError_t    typeOfError;
+       /*
+        * This type is extensible,
+        * possible extensions are below.
+        */
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} CriticalityDiagnostics_IE_Item_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_Item;
+extern asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_CriticalityDiagnostics_IE_Item_specs_1;
+extern asn_TYPE_member_t asn_MBR_CriticalityDiagnostics_IE_Item_1[3];
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _CriticalityDiagnostics_IE_Item_H_ */
+#include "asn_internal.h"
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics-IE-List.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics-IE-List.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8d7b465
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,68 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#include "CriticalityDiagnostics-IE-List.h"
+
+#include "CriticalityDiagnostics-IE-Item.h"
+asn_per_constraints_t asn_PER_type_CriticalityDiagnostics_IE_List_constr_1 CC_NOTUSED = {
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       { APC_CONSTRAINED,       8,  8,  1,  256 }      /* (SIZE(1..256)) */,
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+asn_TYPE_member_t asn_MBR_CriticalityDiagnostics_IE_List_1[] = {
+       { ATF_POINTER, 0, 0,
+               (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2)),
+               0,
+               &asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_Item,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               ""
+               },
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_List_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+asn_SET_OF_specifics_t asn_SPC_CriticalityDiagnostics_IE_List_specs_1 = {
+       sizeof(struct CriticalityDiagnostics_IE_List),
+       offsetof(struct CriticalityDiagnostics_IE_List, _asn_ctx),
+       0,      /* XER encoding is XMLDelimitedItemList */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_List = {
+       "CriticalityDiagnostics-IE-List",
+       "CriticalityDiagnostics-IE-List",
+       &asn_OP_SEQUENCE_OF,
+       asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_List_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_List_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_List_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_List_tags_1,  /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_List_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_List_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, &asn_PER_type_CriticalityDiagnostics_IE_List_constr_1, SEQUENCE_OF_constraint },
+       asn_MBR_CriticalityDiagnostics_IE_List_1,
+       1,      /* Single element */
+       &asn_SPC_CriticalityDiagnostics_IE_List_specs_1 /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics-IE-List.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics-IE-List.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f9f6e5d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,62 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#ifndef        _CriticalityDiagnostics_IE_List_H_
+#define        _CriticalityDiagnostics_IE_List_H_
+
+
+#include "asn_application.h"
+
+/* Including external dependencies */
+#include "asn_SEQUENCE_OF.h"
+#include "constr_SEQUENCE_OF.h"
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Forward declarations */
+struct CriticalityDiagnostics_IE_Item;
+
+/* CriticalityDiagnostics-IE-List */
+typedef struct CriticalityDiagnostics_IE_List {
+       A_SEQUENCE_OF(struct CriticalityDiagnostics_IE_Item) list;
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} CriticalityDiagnostics_IE_List_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_List;
+extern asn_SET_OF_specifics_t asn_SPC_CriticalityDiagnostics_IE_List_specs_1;
+extern asn_TYPE_member_t asn_MBR_CriticalityDiagnostics_IE_List_1[1];
+extern asn_per_constraints_t asn_PER_type_CriticalityDiagnostics_IE_List_constr_1;
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _CriticalityDiagnostics_IE_List_H_ */
+#include "asn_internal.h"
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..91586bb
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,112 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#include "CriticalityDiagnostics.h"
+
+#include "RICrequestID.h"
+#include "CriticalityDiagnostics-IE-List.h"
+static asn_TYPE_member_t asn_MBR_CriticalityDiagnostics_1[] = {
+       { ATF_POINTER, 5, offsetof(struct CriticalityDiagnostics, procedureCode),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_ProcedureCode,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "procedureCode"
+               },
+       { ATF_POINTER, 4, offsetof(struct CriticalityDiagnostics, triggeringMessage),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_TriggeringMessage,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "triggeringMessage"
+               },
+       { ATF_POINTER, 3, offsetof(struct CriticalityDiagnostics, procedureCriticality),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (2 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_Criticality,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "procedureCriticality"
+               },
+       { ATF_POINTER, 2, offsetof(struct CriticalityDiagnostics, ricRequestorID),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (3 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_RICrequestID,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "ricRequestorID"
+               },
+       { ATF_POINTER, 1, offsetof(struct CriticalityDiagnostics, iEsCriticalityDiagnostics),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (4 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_CriticalityDiagnostics_IE_List,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "iEsCriticalityDiagnostics"
+               },
+};
+static const int asn_MAP_CriticalityDiagnostics_oms_1[] = { 0, 1, 2, 3, 4 };
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_CriticalityDiagnostics_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_CriticalityDiagnostics_tag2el_1[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 }, /* procedureCode */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)), 1, 0, 0 }, /* triggeringMessage */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (2 << 2)), 2, 0, 0 }, /* procedureCriticality */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (3 << 2)), 3, 0, 0 }, /* ricRequestorID */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (4 << 2)), 4, 0, 0 } /* iEsCriticalityDiagnostics */
+};
+static asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_CriticalityDiagnostics_specs_1 = {
+       sizeof(struct CriticalityDiagnostics),
+       offsetof(struct CriticalityDiagnostics, _asn_ctx),
+       asn_MAP_CriticalityDiagnostics_tag2el_1,
+       5,      /* Count of tags in the map */
+       asn_MAP_CriticalityDiagnostics_oms_1,   /* Optional members */
+       5, 0,   /* Root/Additions */
+       5,      /* First extension addition */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CriticalityDiagnostics = {
+       "CriticalityDiagnostics",
+       "CriticalityDiagnostics",
+       &asn_OP_SEQUENCE,
+       asn_DEF_CriticalityDiagnostics_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_CriticalityDiagnostics_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CriticalityDiagnostics_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_CriticalityDiagnostics_tags_1,  /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_CriticalityDiagnostics_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_CriticalityDiagnostics_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, 0, SEQUENCE_constraint },
+       asn_MBR_CriticalityDiagnostics_1,
+       5,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_CriticalityDiagnostics_specs_1 /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/CriticalityDiagnostics.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c2677db
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,70 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-IEs"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#ifndef        _CriticalityDiagnostics_H_
+#define        _CriticalityDiagnostics_H_
+
+
+#include "asn_application.h"
+
+/* Including external dependencies */
+#include "ProcedureCode.h"
+#include "TriggeringMessage.h"
+#include "Criticality.h"
+#include "constr_SEQUENCE.h"
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Forward declarations */
+struct RICrequestID;
+struct CriticalityDiagnostics_IE_List;
+
+/* CriticalityDiagnostics */
+typedef struct CriticalityDiagnostics {
+       ProcedureCode_t *procedureCode; /* OPTIONAL */
+       TriggeringMessage_t     *triggeringMessage;     /* OPTIONAL */
+       Criticality_t   *procedureCriticality;  /* OPTIONAL */
+       struct RICrequestID     *ricRequestorID;        /* OPTIONAL */
+       struct CriticalityDiagnostics_IE_List   *iEsCriticalityDiagnostics;     /* OPTIONAL */
+       /*
+        * This type is extensible,
+        * possible extensions are below.
+        */
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} CriticalityDiagnostics_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_CriticalityDiagnostics;
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _CriticalityDiagnostics_H_ */
+#include "asn_internal.h"
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2AP-PDU.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2AP-PDU.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e016df6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,93 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-PDU-Descriptions"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#include "E2AP-PDU.h"
+
+#include "InitiatingMessage.h"
+#include "SuccessfulOutcome.h"
+#include "UnsuccessfulOutcome.h"
+static asn_per_constraints_t asn_PER_type_E2AP_PDU_constr_1 CC_NOTUSED = {
+       { APC_CONSTRAINED | APC_EXTENSIBLE,  2,  2,  0,  2 }    /* (0..2,...) */,
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2AP_PDU_1[] = {
+       { ATF_POINTER, 0, offsetof(struct E2AP_PDU, choice.initiatingMessage),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_InitiatingMessage,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "initiatingMessage"
+               },
+       { ATF_POINTER, 0, offsetof(struct E2AP_PDU, choice.successfulOutcome),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_SuccessfulOutcome,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "successfulOutcome"
+               },
+       { ATF_POINTER, 0, offsetof(struct E2AP_PDU, choice.unsuccessfulOutcome),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (2 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_UnsuccessfulOutcome,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "unsuccessfulOutcome"
+               },
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_E2AP_PDU_tag2el_1[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 }, /* initiatingMessage */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)), 1, 0, 0 }, /* successfulOutcome */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (2 << 2)), 2, 0, 0 } /* unsuccessfulOutcome */
+};
+static asn_CHOICE_specifics_t asn_SPC_E2AP_PDU_specs_1 = {
+       sizeof(struct E2AP_PDU),
+       offsetof(struct E2AP_PDU, _asn_ctx),
+       offsetof(struct E2AP_PDU, present),
+       sizeof(((struct E2AP_PDU *)0)->present),
+       asn_MAP_E2AP_PDU_tag2el_1,
+       3,      /* Count of tags in the map */
+       0, 0,
+       3       /* Extensions start */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2AP_PDU = {
+       "E2AP-PDU",
+       "E2AP-PDU",
+       &asn_OP_CHOICE,
+       0,      /* No effective tags (pointer) */
+       0,      /* No effective tags (count) */
+       0,      /* No tags (pointer) */
+       0,      /* No tags (count) */
+       { 0, &asn_PER_type_E2AP_PDU_constr_1, CHOICE_constraint },
+       asn_MBR_E2AP_PDU_1,
+       3,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_E2AP_PDU_specs_1       /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2AP-PDU.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2AP-PDU.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1fe52c5
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,79 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-PDU-Descriptions"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#ifndef        _E2AP_PDU_H_
+#define        _E2AP_PDU_H_
+
+
+#include "asn_application.h"
+
+/* Including external dependencies */
+#include "constr_CHOICE.h"
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Dependencies */
+typedef enum E2AP_PDU_PR {
+       E2AP_PDU_PR_NOTHING,    /* No components present */
+       E2AP_PDU_PR_initiatingMessage,
+       E2AP_PDU_PR_successfulOutcome,
+       E2AP_PDU_PR_unsuccessfulOutcome
+       /* Extensions may appear below */
+       
+} E2AP_PDU_PR;
+
+/* Forward declarations */
+struct InitiatingMessage;
+struct SuccessfulOutcome;
+struct UnsuccessfulOutcome;
+
+/* E2AP-PDU */
+typedef struct E2AP_PDU {
+       E2AP_PDU_PR present;
+       union E2AP_PDU_u {
+               struct InitiatingMessage        *initiatingMessage;
+               struct SuccessfulOutcome        *successfulOutcome;
+               struct UnsuccessfulOutcome      *unsuccessfulOutcome;
+               /*
+                * This type is extensible,
+                * possible extensions are below.
+                */
+       } choice;
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} E2AP_PDU_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2AP_PDU;
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _E2AP_PDU_H_ */
+#include "asn_internal.h"
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-ActionDefinition.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-ActionDefinition.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c538745
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,50 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#include "E2SM-KPM-ActionDefinition.h"
+
+static asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2SM_KPM_ActionDefinition_1[] = {
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct E2SM_KPM_ActionDefinition, ric_Style_Type),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_RIC_Style_Type,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "ric-Style-Type"
+               },
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_E2SM_KPM_ActionDefinition_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_E2SM_KPM_ActionDefinition_tag2el_1[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 } /* ric-Style-Type */
+};
+static asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_E2SM_KPM_ActionDefinition_specs_1 = {
+       sizeof(struct E2SM_KPM_ActionDefinition),
+       offsetof(struct E2SM_KPM_ActionDefinition, _asn_ctx),
+       asn_MAP_E2SM_KPM_ActionDefinition_tag2el_1,
+       1,      /* Count of tags in the map */
+       0, 0, 0,        /* Optional elements (not needed) */
+       1,      /* First extension addition */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2SM_KPM_ActionDefinition = {
+       "E2SM-KPM-ActionDefinition",
+       "E2SM-KPM-ActionDefinition",
+       &asn_OP_SEQUENCE,
+       asn_DEF_E2SM_KPM_ActionDefinition_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_ActionDefinition_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_ActionDefinition_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_E2SM_KPM_ActionDefinition_tags_1,       /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_ActionDefinition_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_ActionDefinition_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, 0, SEQUENCE_constraint },
+       asn_MBR_E2SM_KPM_ActionDefinition_1,
+       1,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_E2SM_KPM_ActionDefinition_specs_1      /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-ActionDefinition.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-ActionDefinition.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..06715f0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,42 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#ifndef        _E2SM_KPM_ActionDefinition_H_
+#define        _E2SM_KPM_ActionDefinition_H_
+
+
+#include <asn_application.h>
+
+/* Including external dependencies */
+#include "RIC-Style-Type.h"
+#include <constr_SEQUENCE.h>
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* E2SM-KPM-ActionDefinition */
+typedef struct E2SM_KPM_ActionDefinition {
+       RIC_Style_Type_t         ric_Style_Type;
+       /*
+        * This type is extensible,
+        * possible extensions are below.
+        */
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} E2SM_KPM_ActionDefinition_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2SM_KPM_ActionDefinition;
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _E2SM_KPM_ActionDefinition_H_ */
+#include <asn_internal.h>
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-EventTriggerDefinition-Format1.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-EventTriggerDefinition-Format1.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ef0bccc
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,131 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#include "E2SM-KPM-EventTriggerDefinition-Format1.h"
+
+static int
+memb_policyTest_List_constraint_1(const asn_TYPE_descriptor_t *td, const void *sptr,
+                       asn_app_constraint_failed_f *ctfailcb, void *app_key) {
+       size_t size;
+       
+       if(!sptr) {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: value not given (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+       
+       /* Determine the number of elements */
+       size = _A_CSEQUENCE_FROM_VOID(sptr)->count;
+       
+       if((size >= 1 && size <= 15)) {
+               /* Perform validation of the inner elements */
+               return td->encoding_constraints.general_constraints(td, sptr, ctfailcb, app_key);
+       } else {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: constraint failed (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+}
+
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_type_policyTest_List_constr_2 CC_NOTUSED = {
+       { 0, 0 },
+       -1      /* (SIZE(1..15)) */};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_type_policyTest_List_constr_2 CC_NOTUSED = {
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       { APC_CONSTRAINED,       4,  4,  1,  15 }       /* (SIZE(1..15)) */,
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_memb_policyTest_List_constr_2 CC_NOTUSED = {
+       { 0, 0 },
+       -1      /* (SIZE(1..15)) */};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_memb_policyTest_List_constr_2 CC_NOTUSED = {
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       { APC_CONSTRAINED,       4,  4,  1,  15 }       /* (SIZE(1..15)) */,
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_TYPE_member_t asn_MBR_policyTest_List_2[] = {
+       { ATF_POINTER, 0, 0,
+               (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2)),
+               0,
+               &asn_DEF_Trigger_ConditionIE_Item,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               ""
+               },
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_policyTest_List_tags_2[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static asn_SET_OF_specifics_t asn_SPC_policyTest_List_specs_2 = {
+       sizeof(struct E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1__policyTest_List),
+       offsetof(struct E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1__policyTest_List, _asn_ctx),
+       0,      /* XER encoding is XMLDelimitedItemList */
+};
+static /* Use -fall-defs-global to expose */
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_policyTest_List_2 = {
+       "policyTest-List",
+       "policyTest-List",
+       &asn_OP_SEQUENCE_OF,
+       asn_DEF_policyTest_List_tags_2,
+       sizeof(asn_DEF_policyTest_List_tags_2)
+               /sizeof(asn_DEF_policyTest_List_tags_2[0]) - 1, /* 1 */
+       asn_DEF_policyTest_List_tags_2, /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_policyTest_List_tags_2)
+               /sizeof(asn_DEF_policyTest_List_tags_2[0]), /* 2 */
+       { &asn_OER_type_policyTest_List_constr_2, &asn_PER_type_policyTest_List_constr_2, SEQUENCE_OF_constraint },
+       asn_MBR_policyTest_List_2,
+       1,      /* Single element */
+       &asn_SPC_policyTest_List_specs_2        /* Additional specs */
+};
+
+asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_1[] = {
+       { ATF_POINTER, 1, offsetof(struct E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1, policyTest_List),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               0,
+               &asn_DEF_policyTest_List_2,
+               0,
+               { &asn_OER_memb_policyTest_List_constr_2, &asn_PER_memb_policyTest_List_constr_2,  memb_policyTest_List_constraint_1 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "policyTest-List"
+               },
+};
+static const int asn_MAP_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_oms_1[] = { 0 };
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_tag2el_1[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 } /* policyTest-List */
+};
+asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_specs_1 = {
+       sizeof(struct E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1),
+       offsetof(struct E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1, _asn_ctx),
+       asn_MAP_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_tag2el_1,
+       1,      /* Count of tags in the map */
+       asn_MAP_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_oms_1,  /* Optional members */
+       1, 0,   /* Root/Additions */
+       1,      /* First extension addition */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1 = {
+       "E2SM-KPM-EventTriggerDefinition-Format1",
+       "E2SM-KPM-EventTriggerDefinition-Format1",
+       &asn_OP_SEQUENCE,
+       asn_DEF_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_tags_1, /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, 0, SEQUENCE_constraint },
+       asn_MBR_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_1,
+       1,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_specs_1        /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-EventTriggerDefinition-Format1.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-EventTriggerDefinition-Format1.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2044c67
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,56 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#ifndef        _E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_H_
+#define        _E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_H_
+
+
+#include <asn_application.h>
+
+/* Including external dependencies */
+#include <asn_SEQUENCE_OF.h>
+#include <constr_SEQUENCE_OF.h>
+#include <constr_SEQUENCE.h>
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Forward declarations */
+struct Trigger_ConditionIE_Item;
+
+/* E2SM-KPM-EventTriggerDefinition-Format1 */
+typedef struct E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1 {
+       struct E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1__policyTest_List {
+               A_SEQUENCE_OF(struct Trigger_ConditionIE_Item) list;
+               
+               /* Context for parsing across buffer boundaries */
+               asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+       } *policyTest_List;
+       /*
+        * This type is extensible,
+        * possible extensions are below.
+        */
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1;
+extern asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_specs_1;
+extern asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_1[1];
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+/* Referred external types */
+#include "Trigger-ConditionIE-Item.h"
+
+#endif /* _E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_H_ */
+#include <asn_internal.h>
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-EventTriggerDefinition.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-EventTriggerDefinition.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..840d5ff
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,55 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#include "E2SM-KPM-EventTriggerDefinition.h"
+
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_type_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_constr_1 CC_NOTUSED = {
+       { 0, 0 },
+       -1};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_type_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_constr_1 CC_NOTUSED = {
+       { APC_CONSTRAINED | APC_EXTENSIBLE,  0,  0,  0,  0 }    /* (0..0,...) */,
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_1[] = {
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct E2SM_KPM_EventTriggerDefinition, choice.eventDefinition_Format1),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "eventDefinition-Format1"
+               },
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_tag2el_1[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 } /* eventDefinition-Format1 */
+};
+static asn_CHOICE_specifics_t asn_SPC_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_specs_1 = {
+       sizeof(struct E2SM_KPM_EventTriggerDefinition),
+       offsetof(struct E2SM_KPM_EventTriggerDefinition, _asn_ctx),
+       offsetof(struct E2SM_KPM_EventTriggerDefinition, present),
+       sizeof(((struct E2SM_KPM_EventTriggerDefinition *)0)->present),
+       asn_MAP_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_tag2el_1,
+       1,      /* Count of tags in the map */
+       0, 0,
+       1       /* Extensions start */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition = {
+       "E2SM-KPM-EventTriggerDefinition",
+       "E2SM-KPM-EventTriggerDefinition",
+       &asn_OP_CHOICE,
+       0,      /* No effective tags (pointer) */
+       0,      /* No effective tags (count) */
+       0,      /* No tags (pointer) */
+       0,      /* No tags (count) */
+       { &asn_OER_type_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_constr_1, &asn_PER_type_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_constr_1, CHOICE_constraint },
+       asn_MBR_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_1,
+       1,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_specs_1        /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-EventTriggerDefinition.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-EventTriggerDefinition.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2770a69
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,53 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#ifndef        _E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_H_
+#define        _E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_H_
+
+
+#include <asn_application.h>
+
+/* Including external dependencies */
+#include "E2SM-KPM-EventTriggerDefinition-Format1.h"
+#include <constr_CHOICE.h>
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Dependencies */
+typedef enum E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_PR {
+       E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_PR_NOTHING,     /* No components present */
+       E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_PR_eventDefinition_Format1
+       /* Extensions may appear below */
+       
+} E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_PR;
+
+/* E2SM-KPM-EventTriggerDefinition */
+typedef struct E2SM_KPM_EventTriggerDefinition {
+       E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_PR present;
+       union E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_u {
+               E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_Format1_t        eventDefinition_Format1;
+               /*
+                * This type is extensible,
+                * possible extensions are below.
+                */
+       } choice;
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2SM_KPM_EventTriggerDefinition;
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _E2SM_KPM_EventTriggerDefinition_H_ */
+#include <asn_internal.h>
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationHeader-Format1.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationHeader-Format1.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..345bf8d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,168 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#include "E2SM-KPM-IndicationHeader-Format1.h"
+
+static int
+memb_fiveQI_constraint_1(const asn_TYPE_descriptor_t *td, const void *sptr,
+                       asn_app_constraint_failed_f *ctfailcb, void *app_key) {
+       long value;
+       
+       if(!sptr) {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: value not given (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+       
+       value = *(const long *)sptr;
+       
+       if((value >= 0 && value <= 255)) {
+               /* Constraint check succeeded */
+               return 0;
+       } else {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: constraint failed (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+}
+
+static int
+memb_qci_constraint_1(const asn_TYPE_descriptor_t *td, const void *sptr,
+                       asn_app_constraint_failed_f *ctfailcb, void *app_key) {
+       long value;
+       
+       if(!sptr) {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: value not given (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+       
+       value = *(const long *)sptr;
+       
+       if((value >= 0 && value <= 255)) {
+               /* Constraint check succeeded */
+               return 0;
+       } else {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: constraint failed (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+}
+
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_memb_fiveQI_constr_6 CC_NOTUSED = {
+       { 1, 1 }        /* (0..255) */,
+       -1};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_memb_fiveQI_constr_6 CC_NOTUSED = {
+       { APC_CONSTRAINED,       8,  8,  0,  255 }      /* (0..255) */,
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_memb_qci_constr_7 CC_NOTUSED = {
+       { 1, 1 }        /* (0..255) */,
+       -1};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_memb_qci_constr_7 CC_NOTUSED = {
+       { APC_CONSTRAINED,       8,  8,  0,  255 }      /* (0..255) */,
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_1[] = {
+       { ATF_POINTER, 6, offsetof(struct E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1, id_GlobalKPMnode_ID),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               +1,     /* EXPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_GlobalKPMnode_ID,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "id-GlobalKPMnode-ID"
+               },
+       { ATF_POINTER, 5, offsetof(struct E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1, nRCGI),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_NRCGI,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "nRCGI"
+               },
+       { ATF_POINTER, 4, offsetof(struct E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1, pLMN_Identity),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (2 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_PLMN_Identity,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "pLMN-Identity"
+               },
+       { ATF_POINTER, 3, offsetof(struct E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1, sliceID),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (3 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_SNSSAI,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "sliceID"
+               },
+       { ATF_POINTER, 2, offsetof(struct E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1, fiveQI),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (4 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_NativeInteger,
+               0,
+               { &asn_OER_memb_fiveQI_constr_6, &asn_PER_memb_fiveQI_constr_6,  memb_fiveQI_constraint_1 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "fiveQI"
+               },
+       { ATF_POINTER, 1, offsetof(struct E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1, qci),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (5 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_NativeInteger,
+               0,
+               { &asn_OER_memb_qci_constr_7, &asn_PER_memb_qci_constr_7,  memb_qci_constraint_1 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "qci"
+               },
+};
+static const int asn_MAP_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_oms_1[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5 };
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_tag2el_1[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 }, /* id-GlobalKPMnode-ID */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)), 1, 0, 0 }, /* nRCGI */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (2 << 2)), 2, 0, 0 }, /* pLMN-Identity */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (3 << 2)), 3, 0, 0 }, /* sliceID */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (4 << 2)), 4, 0, 0 }, /* fiveQI */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (5 << 2)), 5, 0, 0 } /* qci */
+};
+asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_specs_1 = {
+       sizeof(struct E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1),
+       offsetof(struct E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1, _asn_ctx),
+       asn_MAP_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_tag2el_1,
+       6,      /* Count of tags in the map */
+       asn_MAP_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_oms_1,        /* Optional members */
+       6, 0,   /* Root/Additions */
+       6,      /* First extension addition */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1 = {
+       "E2SM-KPM-IndicationHeader-Format1",
+       "E2SM-KPM-IndicationHeader-Format1",
+       &asn_OP_SEQUENCE,
+       asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_tags_1,       /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, 0, SEQUENCE_constraint },
+       asn_MBR_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_1,
+       6,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_specs_1      /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationHeader-Format1.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationHeader-Format1.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e7cb6cf
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,60 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#ifndef        _E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_H_
+#define        _E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_H_
+
+
+#include <asn_application.h>
+
+/* Including external dependencies */
+#include "PLMN-Identity.h"
+#include <NativeInteger.h>
+#include <constr_SEQUENCE.h>
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Forward declarations */
+struct GlobalKPMnode_ID;
+struct NRCGI;
+struct SNSSAI;
+
+/* E2SM-KPM-IndicationHeader-Format1 */
+typedef struct E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1 {
+       struct GlobalKPMnode_ID *id_GlobalKPMnode_ID;   /* OPTIONAL */
+       struct NRCGI    *nRCGI; /* OPTIONAL */
+       PLMN_Identity_t *pLMN_Identity; /* OPTIONAL */
+       struct SNSSAI   *sliceID;       /* OPTIONAL */
+       long    *fiveQI;        /* OPTIONAL */
+       long    *qci;   /* OPTIONAL */
+       /*
+        * This type is extensible,
+        * possible extensions are below.
+        */
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1;
+extern asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_specs_1;
+extern asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_1[6];
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+/* Referred external types */
+#include "GlobalKPMnode-ID.h"
+#include "NRCGI.h"
+#include "SNSSAI.h"
+
+#endif /* _E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_H_ */
+#include <asn_internal.h>
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationHeader.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationHeader.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4a51497
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,55 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#include "E2SM-KPM-IndicationHeader.h"
+
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_type_E2SM_KPM_IndicationHeader_constr_1 CC_NOTUSED = {
+       { 0, 0 },
+       -1};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_type_E2SM_KPM_IndicationHeader_constr_1 CC_NOTUSED = {
+       { APC_CONSTRAINED | APC_EXTENSIBLE,  0,  0,  0,  0 }    /* (0..0,...) */,
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2SM_KPM_IndicationHeader_1[] = {
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct E2SM_KPM_IndicationHeader, choice.indicationHeader_Format1),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "indicationHeader-Format1"
+               },
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_E2SM_KPM_IndicationHeader_tag2el_1[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 } /* indicationHeader-Format1 */
+};
+static asn_CHOICE_specifics_t asn_SPC_E2SM_KPM_IndicationHeader_specs_1 = {
+       sizeof(struct E2SM_KPM_IndicationHeader),
+       offsetof(struct E2SM_KPM_IndicationHeader, _asn_ctx),
+       offsetof(struct E2SM_KPM_IndicationHeader, present),
+       sizeof(((struct E2SM_KPM_IndicationHeader *)0)->present),
+       asn_MAP_E2SM_KPM_IndicationHeader_tag2el_1,
+       1,      /* Count of tags in the map */
+       0, 0,
+       1       /* Extensions start */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationHeader = {
+       "E2SM-KPM-IndicationHeader",
+       "E2SM-KPM-IndicationHeader",
+       &asn_OP_CHOICE,
+       0,      /* No effective tags (pointer) */
+       0,      /* No effective tags (count) */
+       0,      /* No tags (pointer) */
+       0,      /* No tags (count) */
+       { &asn_OER_type_E2SM_KPM_IndicationHeader_constr_1, &asn_PER_type_E2SM_KPM_IndicationHeader_constr_1, CHOICE_constraint },
+       asn_MBR_E2SM_KPM_IndicationHeader_1,
+       1,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_E2SM_KPM_IndicationHeader_specs_1      /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationHeader.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationHeader.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b6c7480
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,53 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#ifndef        _E2SM_KPM_IndicationHeader_H_
+#define        _E2SM_KPM_IndicationHeader_H_
+
+
+#include <asn_application.h>
+
+/* Including external dependencies */
+#include "E2SM-KPM-IndicationHeader-Format1.h"
+#include <constr_CHOICE.h>
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Dependencies */
+typedef enum E2SM_KPM_IndicationHeader_PR {
+       E2SM_KPM_IndicationHeader_PR_NOTHING,   /* No components present */
+       E2SM_KPM_IndicationHeader_PR_indicationHeader_Format1
+       /* Extensions may appear below */
+       
+} E2SM_KPM_IndicationHeader_PR;
+
+/* E2SM-KPM-IndicationHeader */
+typedef struct E2SM_KPM_IndicationHeader {
+       E2SM_KPM_IndicationHeader_PR present;
+       union E2SM_KPM_IndicationHeader_u {
+               E2SM_KPM_IndicationHeader_Format1_t      indicationHeader_Format1;
+               /*
+                * This type is extensible,
+                * possible extensions are below.
+                */
+       } choice;
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} E2SM_KPM_IndicationHeader_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationHeader;
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _E2SM_KPM_IndicationHeader_H_ */
+#include <asn_internal.h>
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationMessage-Format1.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationMessage-Format1.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e75aec4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,129 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#include "E2SM-KPM-IndicationMessage-Format1.h"
+
+static int
+memb_pm_Containers_constraint_1(const asn_TYPE_descriptor_t *td, const void *sptr,
+                       asn_app_constraint_failed_f *ctfailcb, void *app_key) {
+       size_t size;
+       
+       if(!sptr) {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: value not given (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+       
+       /* Determine the number of elements */
+       size = _A_CSEQUENCE_FROM_VOID(sptr)->count;
+       
+       if((size >= 1 && size <= 512)) {
+               /* Perform validation of the inner elements */
+               return td->encoding_constraints.general_constraints(td, sptr, ctfailcb, app_key);
+       } else {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: constraint failed (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+}
+
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_type_pm_Containers_constr_2 CC_NOTUSED = {
+       { 0, 0 },
+       -1      /* (SIZE(1..512)) */};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_type_pm_Containers_constr_2 CC_NOTUSED = {
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       { APC_CONSTRAINED,       9,  9,  1,  512 }      /* (SIZE(1..512)) */,
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_memb_pm_Containers_constr_2 CC_NOTUSED = {
+       { 0, 0 },
+       -1      /* (SIZE(1..512)) */};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_memb_pm_Containers_constr_2 CC_NOTUSED = {
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       { APC_CONSTRAINED,       9,  9,  1,  512 }      /* (SIZE(1..512)) */,
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_TYPE_member_t asn_MBR_pm_Containers_2[] = {
+       { ATF_POINTER, 0, 0,
+               (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2)),
+               0,
+               &asn_DEF_PM_Containers_List,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               ""
+               },
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_pm_Containers_tags_2[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static asn_SET_OF_specifics_t asn_SPC_pm_Containers_specs_2 = {
+       sizeof(struct E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1__pm_Containers),
+       offsetof(struct E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1__pm_Containers, _asn_ctx),
+       0,      /* XER encoding is XMLDelimitedItemList */
+};
+static /* Use -fall-defs-global to expose */
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_pm_Containers_2 = {
+       "pm-Containers",
+       "pm-Containers",
+       &asn_OP_SEQUENCE_OF,
+       asn_DEF_pm_Containers_tags_2,
+       sizeof(asn_DEF_pm_Containers_tags_2)
+               /sizeof(asn_DEF_pm_Containers_tags_2[0]) - 1, /* 1 */
+       asn_DEF_pm_Containers_tags_2,   /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_pm_Containers_tags_2)
+               /sizeof(asn_DEF_pm_Containers_tags_2[0]), /* 2 */
+       { &asn_OER_type_pm_Containers_constr_2, &asn_PER_type_pm_Containers_constr_2, SEQUENCE_OF_constraint },
+       asn_MBR_pm_Containers_2,
+       1,      /* Single element */
+       &asn_SPC_pm_Containers_specs_2  /* Additional specs */
+};
+
+asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_1[] = {
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1, pm_Containers),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               0,
+               &asn_DEF_pm_Containers_2,
+               0,
+               { &asn_OER_memb_pm_Containers_constr_2, &asn_PER_memb_pm_Containers_constr_2,  memb_pm_Containers_constraint_1 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "pm-Containers"
+               },
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_tag2el_1[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 } /* pm-Containers */
+};
+asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_specs_1 = {
+       sizeof(struct E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1),
+       offsetof(struct E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1, _asn_ctx),
+       asn_MAP_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_tag2el_1,
+       1,      /* Count of tags in the map */
+       0, 0, 0,        /* Optional elements (not needed) */
+       1,      /* First extension addition */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1 = {
+       "E2SM-KPM-IndicationMessage-Format1",
+       "E2SM-KPM-IndicationMessage-Format1",
+       &asn_OP_SEQUENCE,
+       asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_tags_1,      /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, 0, SEQUENCE_constraint },
+       asn_MBR_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_1,
+       1,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_specs_1     /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationMessage-Format1.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationMessage-Format1.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..cd75722
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,56 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#ifndef        _E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_H_
+#define        _E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_H_
+
+
+#include <asn_application.h>
+
+/* Including external dependencies */
+#include <asn_SEQUENCE_OF.h>
+#include <constr_SEQUENCE_OF.h>
+#include <constr_SEQUENCE.h>
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Forward declarations */
+struct PM_Containers_List;
+
+/* E2SM-KPM-IndicationMessage-Format1 */
+typedef struct E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1 {
+       struct E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1__pm_Containers {
+               A_SEQUENCE_OF(struct PM_Containers_List) list;
+               
+               /* Context for parsing across buffer boundaries */
+               asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+       } pm_Containers;
+       /*
+        * This type is extensible,
+        * possible extensions are below.
+        */
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1;
+extern asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_specs_1;
+extern asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_1[1];
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+/* Referred external types */
+#include "PM-Containers-List.h"
+
+#endif /* _E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_H_ */
+#include <asn_internal.h>
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationMessage.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationMessage.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..de1738f
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,65 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#include "E2SM-KPM-IndicationMessage.h"
+
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_type_E2SM_KPM_IndicationMessage_constr_1 CC_NOTUSED = {
+       { 0, 0 },
+       -1};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_type_E2SM_KPM_IndicationMessage_constr_1 CC_NOTUSED = {
+       { APC_CONSTRAINED | APC_EXTENSIBLE,  1,  1,  0,  1 }    /* (0..1,...) */,
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2SM_KPM_IndicationMessage_1[] = {
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct E2SM_KPM_IndicationMessage, choice.ric_Style_Type),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_RIC_Style_Type,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "ric-Style-Type"
+               },
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct E2SM_KPM_IndicationMessage, choice.indicationMessage_Format1),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "indicationMessage-Format1"
+               },
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_E2SM_KPM_IndicationMessage_tag2el_1[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 }, /* ric-Style-Type */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)), 1, 0, 0 } /* indicationMessage-Format1 */
+};
+static asn_CHOICE_specifics_t asn_SPC_E2SM_KPM_IndicationMessage_specs_1 = {
+       sizeof(struct E2SM_KPM_IndicationMessage),
+       offsetof(struct E2SM_KPM_IndicationMessage, _asn_ctx),
+       offsetof(struct E2SM_KPM_IndicationMessage, present),
+       sizeof(((struct E2SM_KPM_IndicationMessage *)0)->present),
+       asn_MAP_E2SM_KPM_IndicationMessage_tag2el_1,
+       2,      /* Count of tags in the map */
+       0, 0,
+       2       /* Extensions start */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationMessage = {
+       "E2SM-KPM-IndicationMessage",
+       "E2SM-KPM-IndicationMessage",
+       &asn_OP_CHOICE,
+       0,      /* No effective tags (pointer) */
+       0,      /* No effective tags (count) */
+       0,      /* No tags (pointer) */
+       0,      /* No tags (count) */
+       { &asn_OER_type_E2SM_KPM_IndicationMessage_constr_1, &asn_PER_type_E2SM_KPM_IndicationMessage_constr_1, CHOICE_constraint },
+       asn_MBR_E2SM_KPM_IndicationMessage_1,
+       2,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_E2SM_KPM_IndicationMessage_specs_1     /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationMessage.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-IndicationMessage.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b0bbd4e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,56 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#ifndef        _E2SM_KPM_IndicationMessage_H_
+#define        _E2SM_KPM_IndicationMessage_H_
+
+
+#include <asn_application.h>
+
+/* Including external dependencies */
+#include "RIC-Style-Type.h"
+#include "E2SM-KPM-IndicationMessage-Format1.h"
+#include <constr_CHOICE.h>
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Dependencies */
+typedef enum E2SM_KPM_IndicationMessage_PR {
+       E2SM_KPM_IndicationMessage_PR_NOTHING,  /* No components present */
+       E2SM_KPM_IndicationMessage_PR_ric_Style_Type,
+       E2SM_KPM_IndicationMessage_PR_indicationMessage_Format1
+       /* Extensions may appear below */
+       
+} E2SM_KPM_IndicationMessage_PR;
+
+/* E2SM-KPM-IndicationMessage */
+typedef struct E2SM_KPM_IndicationMessage {
+       E2SM_KPM_IndicationMessage_PR present;
+       union E2SM_KPM_IndicationMessage_u {
+               RIC_Style_Type_t         ric_Style_Type;
+               E2SM_KPM_IndicationMessage_Format1_t     indicationMessage_Format1;
+               /*
+                * This type is extensible,
+                * possible extensions are below.
+                */
+       } choice;
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} E2SM_KPM_IndicationMessage_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2SM_KPM_IndicationMessage;
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _E2SM_KPM_IndicationMessage_H_ */
+#include <asn_internal.h>
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-RANfunction-Description.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-RANfunction-Description.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..192d919
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,273 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#include "E2SM-KPM-RANfunction-Description.h"
+
+static int
+memb_ric_EventTriggerStyle_List_constraint_3(const asn_TYPE_descriptor_t *td, const void *sptr,
+                       asn_app_constraint_failed_f *ctfailcb, void *app_key) {
+       size_t size;
+       
+       if(!sptr) {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: value not given (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+       
+       /* Determine the number of elements */
+       size = _A_CSEQUENCE_FROM_VOID(sptr)->count;
+       
+       if((size >= 1 && size <= 63)) {
+               /* Perform validation of the inner elements */
+               return td->encoding_constraints.general_constraints(td, sptr, ctfailcb, app_key);
+       } else {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: constraint failed (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+}
+
+static int
+memb_ric_ReportStyle_List_constraint_3(const asn_TYPE_descriptor_t *td, const void *sptr,
+                       asn_app_constraint_failed_f *ctfailcb, void *app_key) {
+       size_t size;
+       
+       if(!sptr) {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: value not given (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+       
+       /* Determine the number of elements */
+       size = _A_CSEQUENCE_FROM_VOID(sptr)->count;
+       
+       if((size >= 1 && size <= 63)) {
+               /* Perform validation of the inner elements */
+               return td->encoding_constraints.general_constraints(td, sptr, ctfailcb, app_key);
+       } else {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: constraint failed (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+}
+
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_type_ric_EventTriggerStyle_List_constr_4 CC_NOTUSED = {
+       { 0, 0 },
+       -1      /* (SIZE(1..63)) */};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_type_ric_EventTriggerStyle_List_constr_4 CC_NOTUSED = {
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       { APC_CONSTRAINED,       6,  6,  1,  63 }       /* (SIZE(1..63)) */,
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_type_ric_ReportStyle_List_constr_6 CC_NOTUSED = {
+       { 0, 0 },
+       -1      /* (SIZE(1..63)) */};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_type_ric_ReportStyle_List_constr_6 CC_NOTUSED = {
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       { APC_CONSTRAINED,       6,  6,  1,  63 }       /* (SIZE(1..63)) */,
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_memb_ric_EventTriggerStyle_List_constr_4 CC_NOTUSED = {
+       { 0, 0 },
+       -1      /* (SIZE(1..63)) */};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_memb_ric_EventTriggerStyle_List_constr_4 CC_NOTUSED = {
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       { APC_CONSTRAINED,       6,  6,  1,  63 }       /* (SIZE(1..63)) */,
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_oer_constraints_t asn_OER_memb_ric_ReportStyle_List_constr_6 CC_NOTUSED = {
+       { 0, 0 },
+       -1      /* (SIZE(1..63)) */};
+static asn_per_constraints_t asn_PER_memb_ric_ReportStyle_List_constr_6 CC_NOTUSED = {
+       { APC_UNCONSTRAINED,    -1, -1,  0,  0 },
+       { APC_CONSTRAINED,       6,  6,  1,  63 }       /* (SIZE(1..63)) */,
+       0, 0    /* No PER value map */
+};
+static asn_TYPE_member_t asn_MBR_ric_EventTriggerStyle_List_4[] = {
+       { ATF_POINTER, 0, 0,
+               (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2)),
+               0,
+               &asn_DEF_RIC_EventTriggerStyle_List,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               ""
+               },
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_ric_EventTriggerStyle_List_tags_4[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static asn_SET_OF_specifics_t asn_SPC_ric_EventTriggerStyle_List_specs_4 = {
+       sizeof(struct E2SM_KPM_RANfunction_Description__e2SM_KPM_RANfunction_Item__ric_EventTriggerStyle_List),
+       offsetof(struct E2SM_KPM_RANfunction_Description__e2SM_KPM_RANfunction_Item__ric_EventTriggerStyle_List, _asn_ctx),
+       0,      /* XER encoding is XMLDelimitedItemList */
+};
+static /* Use -fall-defs-global to expose */
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_ric_EventTriggerStyle_List_4 = {
+       "ric-EventTriggerStyle-List",
+       "ric-EventTriggerStyle-List",
+       &asn_OP_SEQUENCE_OF,
+       asn_DEF_ric_EventTriggerStyle_List_tags_4,
+       sizeof(asn_DEF_ric_EventTriggerStyle_List_tags_4)
+               /sizeof(asn_DEF_ric_EventTriggerStyle_List_tags_4[0]) - 1, /* 1 */
+       asn_DEF_ric_EventTriggerStyle_List_tags_4,      /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_ric_EventTriggerStyle_List_tags_4)
+               /sizeof(asn_DEF_ric_EventTriggerStyle_List_tags_4[0]), /* 2 */
+       { &asn_OER_type_ric_EventTriggerStyle_List_constr_4, &asn_PER_type_ric_EventTriggerStyle_List_constr_4, SEQUENCE_OF_constraint },
+       asn_MBR_ric_EventTriggerStyle_List_4,
+       1,      /* Single element */
+       &asn_SPC_ric_EventTriggerStyle_List_specs_4     /* Additional specs */
+};
+
+static asn_TYPE_member_t asn_MBR_ric_ReportStyle_List_6[] = {
+       { ATF_POINTER, 0, 0,
+               (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2)),
+               0,
+               &asn_DEF_RIC_ReportStyle_List,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               ""
+               },
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_ric_ReportStyle_List_tags_6[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)),
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static asn_SET_OF_specifics_t asn_SPC_ric_ReportStyle_List_specs_6 = {
+       sizeof(struct E2SM_KPM_RANfunction_Description__e2SM_KPM_RANfunction_Item__ric_ReportStyle_List),
+       offsetof(struct E2SM_KPM_RANfunction_Description__e2SM_KPM_RANfunction_Item__ric_ReportStyle_List, _asn_ctx),
+       0,      /* XER encoding is XMLDelimitedItemList */
+};
+static /* Use -fall-defs-global to expose */
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_ric_ReportStyle_List_6 = {
+       "ric-ReportStyle-List",
+       "ric-ReportStyle-List",
+       &asn_OP_SEQUENCE_OF,
+       asn_DEF_ric_ReportStyle_List_tags_6,
+       sizeof(asn_DEF_ric_ReportStyle_List_tags_6)
+               /sizeof(asn_DEF_ric_ReportStyle_List_tags_6[0]) - 1, /* 1 */
+       asn_DEF_ric_ReportStyle_List_tags_6,    /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_ric_ReportStyle_List_tags_6)
+               /sizeof(asn_DEF_ric_ReportStyle_List_tags_6[0]), /* 2 */
+       { &asn_OER_type_ric_ReportStyle_List_constr_6, &asn_PER_type_ric_ReportStyle_List_constr_6, SEQUENCE_OF_constraint },
+       asn_MBR_ric_ReportStyle_List_6,
+       1,      /* Single element */
+       &asn_SPC_ric_ReportStyle_List_specs_6   /* Additional specs */
+};
+
+static asn_TYPE_member_t asn_MBR_e2SM_KPM_RANfunction_Item_3[] = {
+       { ATF_POINTER, 2, offsetof(struct E2SM_KPM_RANfunction_Description__e2SM_KPM_RANfunction_Item, ric_EventTriggerStyle_List),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               0,
+               &asn_DEF_ric_EventTriggerStyle_List_4,
+               0,
+               { &asn_OER_memb_ric_EventTriggerStyle_List_constr_4, &asn_PER_memb_ric_EventTriggerStyle_List_constr_4,  memb_ric_EventTriggerStyle_List_constraint_3 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "ric-EventTriggerStyle-List"
+               },
+       { ATF_POINTER, 1, offsetof(struct E2SM_KPM_RANfunction_Description__e2SM_KPM_RANfunction_Item, ric_ReportStyle_List),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)),
+               0,
+               &asn_DEF_ric_ReportStyle_List_6,
+               0,
+               { &asn_OER_memb_ric_ReportStyle_List_constr_6, &asn_PER_memb_ric_ReportStyle_List_constr_6,  memb_ric_ReportStyle_List_constraint_3 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "ric-ReportStyle-List"
+               },
+};
+static const int asn_MAP_e2SM_KPM_RANfunction_Item_oms_3[] = { 0, 1 };
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_e2SM_KPM_RANfunction_Item_tags_3[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)),
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_e2SM_KPM_RANfunction_Item_tag2el_3[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 }, /* ric-EventTriggerStyle-List */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)), 1, 0, 0 } /* ric-ReportStyle-List */
+};
+static asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_e2SM_KPM_RANfunction_Item_specs_3 = {
+       sizeof(struct E2SM_KPM_RANfunction_Description__e2SM_KPM_RANfunction_Item),
+       offsetof(struct E2SM_KPM_RANfunction_Description__e2SM_KPM_RANfunction_Item, _asn_ctx),
+       asn_MAP_e2SM_KPM_RANfunction_Item_tag2el_3,
+       2,      /* Count of tags in the map */
+       asn_MAP_e2SM_KPM_RANfunction_Item_oms_3,        /* Optional members */
+       2, 0,   /* Root/Additions */
+       2,      /* First extension addition */
+};
+static /* Use -fall-defs-global to expose */
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_e2SM_KPM_RANfunction_Item_3 = {
+       "e2SM-KPM-RANfunction-Item",
+       "e2SM-KPM-RANfunction-Item",
+       &asn_OP_SEQUENCE,
+       asn_DEF_e2SM_KPM_RANfunction_Item_tags_3,
+       sizeof(asn_DEF_e2SM_KPM_RANfunction_Item_tags_3)
+               /sizeof(asn_DEF_e2SM_KPM_RANfunction_Item_tags_3[0]) - 1, /* 1 */
+       asn_DEF_e2SM_KPM_RANfunction_Item_tags_3,       /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_e2SM_KPM_RANfunction_Item_tags_3)
+               /sizeof(asn_DEF_e2SM_KPM_RANfunction_Item_tags_3[0]), /* 2 */
+       { 0, 0, SEQUENCE_constraint },
+       asn_MBR_e2SM_KPM_RANfunction_Item_3,
+       2,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_e2SM_KPM_RANfunction_Item_specs_3      /* Additional specs */
+};
+
+static asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2SM_KPM_RANfunction_Description_1[] = {
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct E2SM_KPM_RANfunction_Description, ranFunction_Name),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_RANfunction_Name,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "ranFunction-Name"
+               },
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct E2SM_KPM_RANfunction_Description, e2SM_KPM_RANfunction_Item),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)),
+               0,
+               &asn_DEF_e2SM_KPM_RANfunction_Item_3,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "e2SM-KPM-RANfunction-Item"
+               },
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_E2SM_KPM_RANfunction_Description_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_E2SM_KPM_RANfunction_Description_tag2el_1[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 }, /* ranFunction-Name */
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (1 << 2)), 1, 0, 0 } /* e2SM-KPM-RANfunction-Item */
+};
+static asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_E2SM_KPM_RANfunction_Description_specs_1 = {
+       sizeof(struct E2SM_KPM_RANfunction_Description),
+       offsetof(struct E2SM_KPM_RANfunction_Description, _asn_ctx),
+       asn_MAP_E2SM_KPM_RANfunction_Description_tag2el_1,
+       2,      /* Count of tags in the map */
+       0, 0, 0,        /* Optional elements (not needed) */
+       2,      /* First extension addition */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2SM_KPM_RANfunction_Description = {
+       "E2SM-KPM-RANfunction-Description",
+       "E2SM-KPM-RANfunction-Description",
+       &asn_OP_SEQUENCE,
+       asn_DEF_E2SM_KPM_RANfunction_Description_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_RANfunction_Description_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_RANfunction_Description_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_E2SM_KPM_RANfunction_Description_tags_1,        /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_RANfunction_Description_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_E2SM_KPM_RANfunction_Description_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, 0, SEQUENCE_constraint },
+       asn_MBR_E2SM_KPM_RANfunction_Description_1,
+       2,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_E2SM_KPM_RANfunction_Description_specs_1       /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-RANfunction-Description.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2SM-KPM-RANfunction-Description.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..19b2075
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,73 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#ifndef        _E2SM_KPM_RANfunction_Description_H_
+#define        _E2SM_KPM_RANfunction_Description_H_
+
+
+#include <asn_application.h>
+
+/* Including external dependencies */
+#include "RANfunction-Name.h"
+#include <asn_SEQUENCE_OF.h>
+#include <constr_SEQUENCE_OF.h>
+#include <constr_SEQUENCE.h>
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* Forward declarations */
+struct RIC_EventTriggerStyle_List;
+struct RIC_ReportStyle_List;
+
+/* E2SM-KPM-RANfunction-Description */
+typedef struct E2SM_KPM_RANfunction_Description {
+       RANfunction_Name_t       ranFunction_Name;
+       struct E2SM_KPM_RANfunction_Description__e2SM_KPM_RANfunction_Item {
+               struct E2SM_KPM_RANfunction_Description__e2SM_KPM_RANfunction_Item__ric_EventTriggerStyle_List {
+                       A_SEQUENCE_OF(struct RIC_EventTriggerStyle_List) list;
+                       
+                       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+                       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+               } *ric_EventTriggerStyle_List;
+               struct E2SM_KPM_RANfunction_Description__e2SM_KPM_RANfunction_Item__ric_ReportStyle_List {
+                       A_SEQUENCE_OF(struct RIC_ReportStyle_List) list;
+                       
+                       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+                       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+               } *ric_ReportStyle_List;
+               /*
+                * This type is extensible,
+                * possible extensions are below.
+                */
+               
+               /* Context for parsing across buffer boundaries */
+               asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+       } e2SM_KPM_RANfunction_Item;
+       /*
+        * This type is extensible,
+        * possible extensions are below.
+        */
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} E2SM_KPM_RANfunction_Description_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2SM_KPM_RANfunction_Description;
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+/* Referred external types */
+#include "RIC-EventTriggerStyle-List.h"
+#include "RIC-ReportStyle-List.h"
+
+#endif /* _E2SM_KPM_RANfunction_Description_H_ */
+#include <asn_internal.h>
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupFailure.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupFailure.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6be1dc4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,68 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-PDU-Contents"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#include "E2setupFailure.h"
+
+asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2setupFailure_1[] = {
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct E2setupFailure, protocolIEs),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_ProtocolIE_Container_1544P13,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "protocolIEs"
+               },
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_E2setupFailure_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_E2setupFailure_tag2el_1[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 } /* protocolIEs */
+};
+asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_E2setupFailure_specs_1 = {
+       sizeof(struct E2setupFailure),
+       offsetof(struct E2setupFailure, _asn_ctx),
+       asn_MAP_E2setupFailure_tag2el_1,
+       1,      /* Count of tags in the map */
+       0, 0, 0,        /* Optional elements (not needed) */
+       1,      /* First extension addition */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2setupFailure = {
+       "E2setupFailure",
+       "E2setupFailure",
+       &asn_OP_SEQUENCE,
+       asn_DEF_E2setupFailure_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_E2setupFailure_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_E2setupFailure_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_E2setupFailure_tags_1,  /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_E2setupFailure_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_E2setupFailure_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, 0, SEQUENCE_constraint },
+       asn_MBR_E2setupFailure_1,
+       1,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_E2setupFailure_specs_1 /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupFailure.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupFailure.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..87f1fdb
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,62 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-PDU-Contents"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#ifndef        _E2setupFailure_H_
+#define        _E2setupFailure_H_
+
+
+#include "asn_application.h"
+
+/* Including external dependencies */
+#include "ProtocolIE-Container.h"
+#include "constr_SEQUENCE.h"
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* E2setupFailure */
+typedef struct E2setupFailure {
+       ProtocolIE_Container_1544P13_t   protocolIEs;
+       /*
+        * This type is extensible,
+        * possible extensions are below.
+        */
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} E2setupFailure_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2setupFailure;
+extern asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_E2setupFailure_specs_1;
+extern asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2setupFailure_1[1];
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _E2setupFailure_H_ */
+#include "asn_internal.h"
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupRequest.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupRequest.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e7e841a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,68 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-PDU-Contents"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#include "E2setupRequest.h"
+
+asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2setupRequest_1[] = {
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct E2setupRequest, protocolIEs),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_ProtocolIE_Container_1544P11,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "protocolIEs"
+               },
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_E2setupRequest_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_E2setupRequest_tag2el_1[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 } /* protocolIEs */
+};
+asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_E2setupRequest_specs_1 = {
+       sizeof(struct E2setupRequest),
+       offsetof(struct E2setupRequest, _asn_ctx),
+       asn_MAP_E2setupRequest_tag2el_1,
+       1,      /* Count of tags in the map */
+       0, 0, 0,        /* Optional elements (not needed) */
+       1,      /* First extension addition */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2setupRequest = {
+       "E2setupRequest",
+       "E2setupRequest",
+       &asn_OP_SEQUENCE,
+       asn_DEF_E2setupRequest_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_E2setupRequest_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_E2setupRequest_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_E2setupRequest_tags_1,  /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_E2setupRequest_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_E2setupRequest_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, 0, SEQUENCE_constraint },
+       asn_MBR_E2setupRequest_1,
+       1,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_E2setupRequest_specs_1 /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupRequest.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupRequest.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..de15ccc
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,62 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-PDU-Contents"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#ifndef        _E2setupRequest_H_
+#define        _E2setupRequest_H_
+
+
+#include "asn_application.h"
+
+/* Including external dependencies */
+#include "ProtocolIE-Container.h"
+#include "constr_SEQUENCE.h"
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* E2setupRequest */
+typedef struct E2setupRequest {
+       ProtocolIE_Container_1544P11_t   protocolIEs;
+       /*
+        * This type is extensible,
+        * possible extensions are below.
+        */
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} E2setupRequest_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2setupRequest;
+extern asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_E2setupRequest_specs_1;
+extern asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2setupRequest_1[1];
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _E2setupRequest_H_ */
+#include "asn_internal.h"
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupRequest.h~ b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupRequest.h~
new file mode 100644 (file)
index 0000000..de15ccc
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,62 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-PDU-Contents"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#ifndef        _E2setupRequest_H_
+#define        _E2setupRequest_H_
+
+
+#include "asn_application.h"
+
+/* Including external dependencies */
+#include "ProtocolIE-Container.h"
+#include "constr_SEQUENCE.h"
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* E2setupRequest */
+typedef struct E2setupRequest {
+       ProtocolIE_Container_1544P11_t   protocolIEs;
+       /*
+        * This type is extensible,
+        * possible extensions are below.
+        */
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} E2setupRequest_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2setupRequest;
+extern asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_E2setupRequest_specs_1;
+extern asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2setupRequest_1[1];
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _E2setupRequest_H_ */
+#include "asn_internal.h"
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupResponse.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupResponse.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2ac24be
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,68 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-PDU-Contents"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#include "E2setupResponse.h"
+
+asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2setupResponse_1[] = {
+       { ATF_NOFLAGS, 0, offsetof(struct E2setupResponse, protocolIEs),
+               (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)),
+               -1,     /* IMPLICIT tag at current level */
+               &asn_DEF_ProtocolIE_Container_1544P12,
+               0,
+               { 0, 0, 0 },
+               0, 0, /* No default value */
+               "protocolIEs"
+               },
+};
+static const ber_tlv_tag_t asn_DEF_E2setupResponse_tags_1[] = {
+       (ASN_TAG_CLASS_UNIVERSAL | (16 << 2))
+};
+static const asn_TYPE_tag2member_t asn_MAP_E2setupResponse_tag2el_1[] = {
+    { (ASN_TAG_CLASS_CONTEXT | (0 << 2)), 0, 0, 0 } /* protocolIEs */
+};
+asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_E2setupResponse_specs_1 = {
+       sizeof(struct E2setupResponse),
+       offsetof(struct E2setupResponse, _asn_ctx),
+       asn_MAP_E2setupResponse_tag2el_1,
+       1,      /* Count of tags in the map */
+       0, 0, 0,        /* Optional elements (not needed) */
+       1,      /* First extension addition */
+};
+asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2setupResponse = {
+       "E2setupResponse",
+       "E2setupResponse",
+       &asn_OP_SEQUENCE,
+       asn_DEF_E2setupResponse_tags_1,
+       sizeof(asn_DEF_E2setupResponse_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_E2setupResponse_tags_1[0]), /* 1 */
+       asn_DEF_E2setupResponse_tags_1, /* Same as above */
+       sizeof(asn_DEF_E2setupResponse_tags_1)
+               /sizeof(asn_DEF_E2setupResponse_tags_1[0]), /* 1 */
+       { 0, 0, SEQUENCE_constraint },
+       asn_MBR_E2setupResponse_1,
+       1,      /* Elements count */
+       &asn_SPC_E2setupResponse_specs_1        /* Additional specs */
+};
+
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupResponse.h b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/E2setupResponse.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5079764
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,62 @@
+/*
+ *
+ * Copyright 2020 AT&T Intellectual Property
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ *
+ */
+
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2AP-PDU-Contents"
+ *     found in "../asnTextFiles/e2ap-v01.00.00.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names -fincludes-quoted -fno-include-deps -findirect-choice -gen-PER -no-gen-OER -D.`
+ */
+
+#ifndef        _E2setupResponse_H_
+#define        _E2setupResponse_H_
+
+
+#include "asn_application.h"
+
+/* Including external dependencies */
+#include "ProtocolIE-Container.h"
+#include "constr_SEQUENCE.h"
+
+#ifdef __cplusplus
+extern "C" {
+#endif
+
+/* E2setupResponse */
+typedef struct E2setupResponse {
+       ProtocolIE_Container_1544P12_t   protocolIEs;
+       /*
+        * This type is extensible,
+        * possible extensions are below.
+        */
+       
+       /* Context for parsing across buffer boundaries */
+       asn_struct_ctx_t _asn_ctx;
+} E2setupResponse_t;
+
+/* Implementation */
+extern asn_TYPE_descriptor_t asn_DEF_E2setupResponse;
+extern asn_SEQUENCE_specifics_t asn_SPC_E2setupResponse_specs_1;
+extern asn_TYPE_member_t asn_MBR_E2setupResponse_1[1];
+
+#ifdef __cplusplus
+}
+#endif
+
+#endif /* _E2setupResponse_H_ */
+#include "asn_internal.h"
diff --git a/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ENB-ID-Choice.c b/e2sim/e2apv1sim/ASN1c/ENB-ID-Choice.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bff5c7c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,192 @@
+/*
+ * Generated by asn1c-0.9.29 (http://lionet.info/asn1c)
+ * From ASN.1 module "E2SM-KPM-IEs"
+ *     found in "/home/rshacham/e2sm_kpm_approved.asn"
+ *     `asn1c -fcompound-names`
+ */
+
+#include "ENB-ID-Choice.h"
+
+static int
+memb_enb_ID_macro_constraint_1(const asn_TYPE_descriptor_t *td, const void *sptr,
+                       asn_app_constraint_failed_f *ctfailcb, void *app_key) {
+       const BIT_STRING_t *st = (const BIT_STRING_t *)sptr;
+       size_t size;
+       
+       if(!sptr) {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: value not given (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+       
+       if(st->size > 0) {
+               /* Size in bits */
+               size = 8 * st->size - (st->bits_unused & 0x07);
+       } else {
+               size = 0;
+       }
+       
+       if((size == 20)) {
+               /* Constraint check succeeded */
+               return 0;
+       } else {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: constraint failed (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+}
+
+static int
+memb_enb_ID_shortmacro_constraint_1(const asn_TYPE_descriptor_t *td, const void *sptr,
+                       asn_app_constraint_failed_f *ctfailcb, void *app_key) {
+       const BIT_STRING_t *st = (const BIT_STRING_t *)sptr;
+       size_t size;
+       
+       if(!sptr) {
+               ASN__CTFAIL(app_key, td, sptr,
+                       "%s: value not given (%s:%d)",
+                       td->name, __FILE__, __LINE__);
+               return -1;
+       }
+       
+       if(st->size > 0) {
+               /* Size in bits */
+               size = 8 * st->size - (st->bits_unused & 0x07);
+       } else {
+               size = 0;
+       }
+       
+       if((size == 18)) {
+               /* Constraint check succeeded */